fbpx

Politieke inmenging bij domeinuitgifte voedingsbodem voor grondroof

INGEZONDEN– In 2005 werd de poot grondbeheer losgekoppeld van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en speciaal daarvoor het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB) uit de grond gestampt.

Ruim 17 jaar en een aantal ministers verder, ruim 10, is er nog steeds sprake van talloze grondperikelen en openlijke grondroof.

Dit laatste wordt in staat gehouden vanwege de politieke bemoeienis bij de uitgifte van domeingronden.

Alle beloftes van ministers en regeringen ten spijt, het is een gegeven dat domeingrond wordt gebruikt om politici, hun vrienden, familie en sponsoren te verrijken.

Het ministerie –dat sinds het aantreden van de regering Santokhi in 2025 Grondbeleid en Bosbeheer heet – is niet tot stand gekomen met een beleidsvisie, maar om een politieke partij te accommoderen.

Het ministerie is letterlijk uit de grond gestampt om een chanterende politieke partij te accommoderen.

Met de implementatie van het GLIS-systeem hoopten wij dat de politieke inmenging zou verdwijnen, maar integendeel.

Zolang de politiek blijft bepalen wie in aanmerking komt voor domein zal dit probleem blijven bestaan.

OOK INTERESSANT
Bij 42 jaar SAO krijgt autospuitkamer facelift

Het gronduitgiftebeleid dient echter transparant te zijn en volledig te worden ontkoppeld van de politiek.

Niemand zou afhankelijk moeten zijn van de politiek om in aanmerking te komen voor een stuk domeingrond.

Aanvragers kunnen en moeten niet 10-30 jaar of zelf hun hele leven lang wachten op een antwoord of goedkeuring van het ministerie, het kan gewoon niet. Dit maakt het systeem fraudegevoelig.

Vanaf het moment van aanvraag moet de aanvrager het proces moeten kunnen volgen. Malafide ambtenaren moeten ook uit het systeem worden gegooid en of worden opgesloten.

We kennen al die malafide domeinkantoren onder die amandelboom, op de hoeken van straten en op de parkeerplaats net tegenover het Domeinkantoor.

Het ministerie, c.q. de regering en DNA zullen nu maatregelen moeten treffen en of de wet wijzigingen, waardoor misstanden kunnen worden voorkomen.

Zo verder gaan, kan niet!

J. Boendhie

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud