fbpx

Politie wijst protestleider Curtis Hofwijks op wetgeving over acties

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Korps Politie Suriname heeft in het kader van de aangekondigde protestacties een onderhoud gehad met één van de protestleiders, Curtis Hofwijks.

Aangezien Maisha Neus afwezig was, is er afgesproken dat Hofwijks haar deelgenoot zal maken van hetgeen er is afgesproken.

Bij aanvang van het gesprek heeft Hofwijks aangegeven dat hij geen oproep heeft gedaan tot protestacties op maandag 27 februari. Volgens hem zou dat vanwege de actuele situatie, vroeg of laat wel het geval kunnen zijn.

Het onderhoud is derhalve voortgezet, waarbij hem is voorgehouden dat hetgeen zich heeft voorgedaan tijdens de protestacties op vrijdag 17 februari nimmer getolereerd zal worden, meldt de politie in een bericht.

In het verlengde hiervan is aan Hofwijks voorgehouden dat conform de wet men een vergunning dient te hebben voor straat protesten. Zonder vergunning zal er terstond worden opgetreden, waarbij de leider(s)/ verantwoordelijke(n) onmiddellijk door de politie zal/ zullen worden ingerekend.

Verder is aangehaald dat zonder verkregen toestemming van het kabinet van de president, geen gebruik mag worden gemaakt van de Palmentuin en het Onafhankelijkheidsplein en dat er geen toestemming meer zal worden verleend voor gebruik van een soundtruck.

De politie zal hard optreden als blijkt dat men zich niet houdt aan de gemaakte afspraken en de openbare orde verstoord, dan wel overgaat tot het plegen van strafbare feiten, vandalisme of baldadigheden.

Betrokkene gaf aan het vorenstaande te hebben begrepen en dat zij zich aan het gestelde zullen houden. Van zijn zijde zal hij de interne organisatie bij zijn protestacties zodanig inrichten dat vandalen en criminelen al dan niet met ingeroepen hulp van de politie zullen worden aangepakt.

Ter realisatie hiervan zal zowel een opvallende als een onopvallende ordedienst bij zijn protesten aanwezig zijn.