fbpx

Politie start met veiligheidscontrole op STS II

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft vrijdag het startsein gegeven om de veiligheid op de scholen te garanderen.

Een team bestaande uit buurtmanagers, rechercheurs van de afdeling Jeugdzaken en de politiewoordvoerder, de inspecteur van politie 3e klasse Milton Bisschop deed de Surinaamse Technische School (STS) II aan.

Vanwege de geringe opkomst van de scholieren zijn er niet dusdanige preventiewerkzaamheden verricht. Er is wel een spoedoverleg geweest tussen de directeur van STS II en zijn team. De knelpunten zijn besproken en werd de nadruk gelegd op het preventief beleid. Ook zijdens de politie zijn enkele aandachtspunten en adviezen meegegeven.

Het ligt in de bedoeling dat de veiligheidscontrole een landelijk karakter zal hebben, waarbij de politie na afstemming met de schoolleiding onaangekondigd de scholen zal aandoen.

BEKIJK OOK
Volksgezondheid waarschuwt jongeren: Blijf af van E-sigaretten

Het is nimmer de intentie om de scholieren onaangenaam te zijn, maar hen bewust te maken over het gebruik van alcohol, drugs en de verschillende vormen van criminaliteit die zich kunnen voordoen in en rondom de scholen.

Bij constatering van het bovenaangehaalde dit tijdig door te geven aan de schoolleiding dan wel de desbetreffende instantie, waardoor het ergste kan worden voorkomen. Aan de ouders / opvoeders en de scholieren wordt gevraagd hun medewerking te verlenen.