fbpx

Politie opent jacht op illegale seksclubs

GFC NIEUWSREDACTIE- De afdeling Trafficking in Persons (TIP) van de Surinaamse politie is bezig met het onderzoeken van panden die als illegale seksclubs worden gebruikt.

Aan de hand van het resultaat zullen adviezen naar de beleidsmakers toe worden uitgebracht, die variëren tot intrekking van de vergunningen dan wel het sluiten van deze locaties waar situaties van mensenhandel zich kunnen voordoen.

De acties worden uitgevoerd in het kader van het Zero Tolerance veiligheidsbeleid, dat door het Korps Politie Suriname (KPS) is afgekondigd.

Een pand aan de Fajalobistraat in Paramaribo, welke door de huurder als bordeel werd gebruikt, is door de eigenaar, bijgestaan door een deurwaarde op 6 oktober ontruimd.

Nadat de politie meermalen controlewerkzaamheden in dit bordeel heeft uitgevoerd, zijn leden van de afdeling Trafficking in Persons (TIP) in de maand juli van dit lopend jaar een onderzoek gestart naar de status van dit bordeel aan de Fajalobistraat.

De laatste controle werkzaamheden zijn in de nacht van 9 op 10 juli uitgevoerd, waarbij TIP werd bijgestaan door een gemengde
politie-eenheid.

De eigenaar van het bordeel, zijnde de huurder van het pand, kon tijdens deze controle geen document aantonen waaruit kon worden gehaald dat hij conform de wettelijke regelgeving zijn bordeel openstelde voor gasten. Hij werd aangemaand het bordeel te sluiten, waarbij hij de gelegenheid werd gesteld zijn documenten naderhand alsnog te overleggen aan de politie.

BEKIJK OOK
Bestuur PVV heeft onderhoud met president

Tijdens het onderzoek is gebleken dat er een betalingskwestie gaande was tussen de rechtmatige eigenaar van het pand en de bordeelhouder die zich niet had gehouden aan de huurvoorwaarden. Verder bleek ook nog dat de eigenaar reeds een zaak aanhangig had gemaakt bij de rechter.

Gezien het feit dat de bordeelhouder gedurende het onderzoek geen documenten kon overleggen ten aanzien van zijn uitgevoerde activiteiten in voornoemde pand, werd door de afdeling TIP, via de korpschef, aan de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost het advies gegeven om deze zaak permanent te doen afsluiten.

Kort na het onderzoek kreeg de politie van de rechtmatige eigenaar van het pand te horen dat de rechter in zijn voordeel uitspraak had gedaan en dat er zou worden overgegaan tot het ontruimen van het pand. Deze ontruiming heeft op 6 oktober plaatsgevonden.