PL legt ook in Saramacca stevig fundament

GFC NIEUWSREDACTIE- De voorzitter van de politieke organisatie Pertjaja Luhur (PL) in Suriname, Paul Somohardjo, heeft afgelopen donderdag ook in Saramacca, district- en ressortbestuursleden geïnstalleerd.

Het districtsbestuur wordt voorgezeten door het prominent lid, Soerindath Poeran. Ook Deepakkoemar Chitan maakt deel uit van het districtsbestuur.

Hij begon zijn politieke loopbaan bij Pertjajah Luhur (PL), waarvoor hij in 2010 en 2015 in het district Saramacca werd gekozen als lid van De Nationale Assemblée (DNA).

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Israël geeft 3e prikje aan kinderen van 12 jaar en ouder

Kort na zijn herverkiezing in 2015 stapte hij uit de PL. Chitan is inmiddels teruggekeerd naar zijn oud politiek huis.

De overige distriktsbestuursleden zijn: Marciano Amatbakri, Aminie Amatbasar, Biswanand Bhagwat, Henry Lumsden, Robert Tembong, Juliette Karijotaroeno, Ernest Djojodimedjo, Lientje Djodarmo en Kathlien Rodiwongso.

Met de installatie wordt alvast bouwstenen gelegd, voor een stevig fundament, voor de wederopbouw van de partij op weg naar de verkiezingen van 2025.

Met deze herstructurering en wederopbouw van de PL, wil ze een serieuze gooi doen naar zetelwinst bij de aanstaande verkiezingen over 4 jaren. Eerder in de week werd in Nickerie, het startsein gegeven voor de installatie van de distrikts- en ressortbestuursleden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Drie maanden lange menstruatieperiode was teken dat vrouw leed aan zeldzame kanker

Samen met de kernen moeten de distrikts- en ressortsbesturen zorgen voor de verdere ontwikkeling van het totaal district, vanuit de basisideologie van de partij met de sociale kracht.

De Pertjaja Luhur probeert hiermee een inhaalslag te maken om de verloren zetels terug te winnen in de verschillende districten.

Volgens Somohardjo is het verlies te wijten geweest aan de versplintering van de partij, waarbij prominente leden hun eigen politieke partij zijn gaan oprichten.

Somohardjo is ingenomen met de terugkeer van leden die de PL hadden verlaten in de hoop op verbetering van hun situatie en dat van het land in het algemeen.

Helaas zijn ze zichtbaar misleid en een illusie rijker gemaakt, om toch vanuit hun ‘ouderlijk huis’ wederom te werken aan de opbouw van Suriname.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Brunswijk is momenteel de machtigste man van Suriname en staat het dichtst bij het volk

Partijtopper Uraiqit Ramsaran is de politieke coördinator van Saramacca en is ingenomen met de terugkeer van de oude leden.

Hij is zich ervan bewust dat het distritc vol potentie zit en middels samenwerking veel meer bereikt kan worden en dat de PL hierin een significante rol kan betekenen.

Ramsaran die tevens ook de minister is van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), kent de noden van het volk en geeft aan dat hij altijd een luisterend oor heeft voor de samenleving en zal daarom dan ook alles in het werk stellen om daar waar mogelijk, in te komen met hulp.

Pl-ondervoorzitter Nasier Eskak heeft een extra plek in zijn hart om de tot inkeer gekomen leden weer welkom te heten. Hierdoor kan de partij weder opgebouwd worden. “

Het huis van de PL heeft altijd een plek voor een ieder, die zich kan vereenzelvigen met de ideologie en de doelstelling van de partij. En dat is niks anders dan het volk helpen.”

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Bizar: broer bezwangert bloedeigen zusje van 15-jaar oud

Eskak doet een oproep aan alle PL’ers die thuis zijn gebleven om iedereen te accepteren en ze met respect te behandelen die Suriname willen helpen ontwikkelen vanuit de PL doelstellingen.

Volgens de ondervoorzitter werkt de partij er steeds aan dat elk een in dit land sociale welvaart kan hebben. Dat probeert de PL te realiseren middels het opzetten van de volkswinkels in alle districten. Hiermee wordt een goedkoop alternatief aangeboden om spullen toch goedkoper in te kunnen kopen.

Ajoeb Moentari die uit het PL-huis was gestapt en de weg was kwijtgeraakt, heeft zijn les geleerd en is teruggekeerd om in eensgezindheid te werken aan de wederopbouw van de partij.

Hij vraagt een ieder om het verleden achter zich te laten en gezamenlijk de schouders onder het werk te zetten, zodat de PL weer een bloeiende tijdperk tegemoet kan gaan en dienstbaar kan zijn aan de vooruitgang van Suriname.

Hij heeft het tot zijn levensmissie gemaakt om iedereen die de partij de rug ooit had toegekeerd, weer te interesseren om zich weer aan te sluiten bij de PL.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten