Pilotproject ‘Armoede Bestrijding Ouderen’ in pijplijn

GFC NIEUWSREDACTIE- Het is het voornemen van de Surinaamse regering om in het kader van het Sociaal Vangnet sociaal zwakke seniorenburgers een steun in de rug te geven.

Daarvoor is het pilotproject ‘Armoede Bestrijding Ouderen’, dat onderdeel uitmaakt van het Sociaal Vangnet, in de pijplijn.

Voorzitter Renate Wouden van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), die belast zal zijn met de coördinatie, zegt dat het om een landelijk project gaat.

Seniorenburgers zullen tot en met eind 2022 maandelijks een financiële uitkering ontvangen van de overheid. Het te ontvangen bedrag wordt opgesplitst in drie categorieën.

De eerste betreft personen, die alleen leven van de algemene oudedagsvoorziening (aov), dus geen pensioen ontvangen. Zij zullen in aanmerking komen voor een maandelijks bedrag van SRD 1000.

Degenen die een pensioen van tot en met SRD 250 ontvangen, zullen maandelijks een extra financiële ondersteuning krijgen van SRD 750. Personen die een pensioenuitkering ontvangen tussen SRD 250 en SRD 500 zullen een extra SRD 500 tegemoetzien.

OOK INTERESSANT
Meer dan 120.000 aanvragen geregistreerd voor koopkrachtversterking

Het project zal worden opgesplitst in twee fasen. Gestart zal worden in de kustdistricten. In de tweede fase zullen burgers uit Brokopondo, Sipaliwini en West-Suriname ook aan de orde komen.

Over de ingangsdatum kan voorzitter Wouden nog geen uitspraak doen, daarvoor is zij afhankelijk van de instructies vanuit de overheid. “Het was de bedoeling om in april te beginnen, maar dat gaat nu niet meer lukken.”

De BBGO-voorzitter roept personen op om zich vooralsnog nergens te laten registreren. Het is haar namelijk ter ore is gekomen dat individuen reeds seniore burgers hiertoe oproepen.

“BBGO zal bekendmaken wanneer de registratie start en de nodige details verschaffen. Wij zijn in ieder geval nog niet bezig daarmee.”

Verder roept de voorzitter seniore burgers op om hun e-ID in orde te maken, omdat de registratie alleen daarmee mogelijk zal zijn.