fbpx

Pick Fung Chong nieuwe ambassadeur voor Suriname in China

GFC NIEUWSREDACTIE- Pick Fung Chong is de nieuwe Surinaamse buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur voor de Volksrepubliek China.

De diplomate is vandaag in deze functie door president Chandrikapersad Santokhi beëdigd.

Het staatshoofd bleef bij dit moment breedvoerig stilstaan bij de relatie tussen Suriname en China. Hij wees de ambassadeur ook op de taak welke haar wachten staat. Zij zal een diplomatie moeten voeren die betrouwbaar, voorspelbaar en innovatief is.

Santokhi: “Van u wordt ook verwacht, diepgaande analyses van politieke en economische ontwikkelingen, in het land van accreditatie te maken en daarvan tijdige signalering te geven, zodat door de regering adequaat daarop kan worden ingespeeld.”

Het staatshoofd acht het ook van groot belang dat de inzichten van de regering met betrekking tot regionale en mondiale vraagstukken, die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van Suriname, op de juiste wijze worden geëntameerd. President Santokhi merkt op dat de samenwerking tussen Paramaribo en Beijing onder meer gericht is op het voortdurend verdiepen van politieke dialoog.

Hij legt ook de nadruk op het intensiveren van wederzijdse voordelige banden op gebieden zoals handel, economie en de humanitaire relatie, waarmee het fundament van vriendschap en partnerschap wordt benadrukt.

Volgens het staatshoofd vinden de onderhandelingen met de Volksrepubliek China in een constructieve sfeer plaats, gebaseerd op de vriendschappelijke en historische banden tussen de beide landen.

BEKIJK OOK
Geen schaarste van rijst door heersende rattenplaag

Binnenkort zullen op beleids- en diplomatiek niveau gesprekken plaatsvinden om deze onderhandelingen in de afrondende fase te brengen.

Santokhi: “Suriname en China zijn het als ontwikkelingslanden erover eens dat mondiale vraagstukken een gezamenlijke aanpak behoeven, welke ten grondslag ligt aan de principes van multilateralisme, solidariteit en partnerschap, zonder daarbij een limitatieve opsomming voorop te stellen. De One China Policy, waar de Republiek Suriname zich aan gecommitteerd heeft, blijft een consistent principe binnen de scope van onze bestaande relatie.”

Chong sprak van “een voorrecht, eer en een nobele taak” om beëdigd te worden tot Surinames ambassadeur voor de Volksrepubliek China. Zij zal zich beijveren voor het verder bestendigen van de relatie, waarbij de politieke en economische belangen van Suriname centraal zullen staan.

Volgens haar is de ondersteuning van China in het herstel van Suriname van cruciaal belang. Zij wil als diplomaat – met de ondersteuning van de regering, overheid en private sector – een wezenlijke bijdrage leveren in het ontwikkelingsproces van Suriname in het algemeen en de Surinaamse burgers in het bijzonder.

Chong garandeerde ook te zullen bijdragen aan het uitvoeren van de strategische coöperatieve samenwerking en het versterken van het politieke vertrouwen.