fbpx

Phagwa-boodschap VHP: streef naar geestelijke verheffing

INGEZONDEN– Het Holifeest oftewel Phagwa is een hindoeïstisch feest dat jaarlijks rond de maand maart gevierd wordt en in feite een combinatie is van een lentefeest.

Het is een feest van de overwinning van het goede op het kwade. Dit feest is van oudsher één van de hoogtijdagen binnen het Hindoeïsme, dat altijd zeer uitgebreid is gevierd door de belijders van het Hindoe-geloof. De viering van dit feest kenmerkt zich door een religie-overstijgende beleving die onze multiculturele realiteit functioneel ten goede komt.

Het holi- festival benadrukt een belangrijk onderdeel van de essentie van de Dharma. Het festival gaat om de eenheid tussen de verschillende mensen in de wereld. En die eenheid kan je alleen realiseren als je bij je zelf begint. Ontwikkel jezelf, dan zal je de wereld kunnen ontwikkelen. Holi leert ons dat het goede altijd van het kwade overwint.

Als VHP staan we stil bij het aspect van reiniging en geestelijke verheffing. Laten we starten met een nieuw en liefdevol leven waarbij we ons laten leiden door de spirituele kracht van de Almachtige. De partij streeft ernaar om de band met de samenleving te versterken. Laat Holi, ons verenigen in de zoektocht naar gedeelde welvaart, vrede, en vooruitgang.

Laten we alvast bij ons zelf beginnen met het kwade dat in ons verborgen is, om die meteen van ons af te schuiven, teneinde een goed mens voor de gemeenschap te worden. Laten we als volk eensgezind, zoals de kleuren en geuren van Holi in elkaar opgaan, optrekken om het kwade uit te bannen. En dat er in plaats van het kwade er vrede, veiligheid en welvaart komt voor het gehele Surinaamse volk.

BEKIJK OOK
Tienerouders Latour en omgeving krijgen kennis in opvoedingsvaardigheden

Het leven is net als de gekeurde poeder, vergankelijk. Ooit vergaat ons leven, net als de kleur van de poeder. Al het materiële geluk dat we in dit leven krijgen blijft hier op aarde achter. Materieel geluk is maar tijdelijk, terwijl je spiritueel geluk altijd met je meeneemt; ook als je de aarde verlaat. Daarom is het belangrijk om naar spiritueel geluk te streven in plaats van materieel geluk.

Het holi-feest is er één van enthousiasme en biedt ons nieuwe kansen om het land tot ontwikkeling te brengen. Wij van de VHP, zijn ervan bewust dat deze regering een immense taak heeft om uit de financieel economische crisis te geraken. De regering probeert met vereende krachten de financieel-economische crisis enigszins weer op het goede spoor te brengen. Verlies geen hoop!

De VHP wenst de hele natie maar in het bijzonder de Hindoe-gemeenschap een gezegende en een vreugdevolle dag toe.

Shubh Holi!