Pertjajah Luhur verstrekt 300 schoolpakketten aan scholieren

somohardjo paul pl

GFC NIEUWSREDACTIE- De politieke organisatie Pertjajah Luhur(PL) houdt haar motto ‘de partij met de sociale kracht’ heel hoog in het vaandel.

De voorzitter van de PL, Paul Somohardjo, heeft gemeend om schoolgaande kinderen een helpende hand te bieden en organiseerde afgelopen zondag haar eerste fundraisingsevenement in Nickerie.

Met deze inzamelingsactie zijn schoolbenodigdheden aangeschaft voor de kinderen die het heel hard nodig hebben. Er zijn in totaal 300 schoolpakketten verstrekt.

De partijtopper geeft aan dat zijn partij elk kind, dat het moeilijk heeft graag had willen helpen, maar dat het jammer genoeg niet kan. De partijvoorzitter hoopt dat dit initiatief van de PL als voorbeeld kan dienen voor andere partijen en organisaties om schoolpakketten te verstrekken aan minderbedeelde kinderen.

Volgens Somohardjo worden niet alleen PL’ers bedacht met een schoolpakket, maar alle behoeftigen. Deze fundraising wordt verder worden uitgevoerd in de overige districten.

Mohamed Eskak, de ondervoorzitter van de PL, zegt dat de bedoeling van de fundraising is om de vergaarde middelen terug te geven aan de gemeenschap. Dit heeft de partij sinds haar ontstaan gedaan. Als ondervoorzitter is hij heel blij dat de partij in deze economische moeilijke tijd kinderen blij heeft kunnen maken met een schoolpakket.

OOK INTERESSANT
Politie roept op om looproute president tijdens presentatie jaarbegroting vrij te houden

“We weten allemaal dat de situatie in het land nog niet rooskleurig is. De regering doet er alles aan om die verlichting te brengen. Als PL zijn wij één van de coalitie leden binnen de regering. Maar ook daar buiten draagt de partij onder aanvoering van Somohardjo haar steentje bij om de urgente financiële noden en basisbehoeften die er leven binnen de gemeenschap te verlichten.”

De ondervoorzitter zegt verder dat met deze schoolpakketten, de schoolgaanden op glo, mulo en middelbaar niveau alvast het nieuwe schooljaar mee kunnen beginnen.

“Ik hoop dat in navolging deze bescheiden bijdrage mag meehelpen om als ouder/ verzorger wat verlichting te kunnen voelen in deze financieel-economische moeilijke tijd”.