Personeel Bazo-kantoor werkt hard om BaZo/BZV-verzekering rechthebbenden in orde te maken

GFC NIEUWSREDACTIE- Het personeel van het Bazo-kantoor werkt met man en macht om de rechthebbenden zo snel als mogelijk te voorzien van een BaZo/BZV-verzekering.

Met het inlopen van de opgebouwde achterstand door het onverantwoord/populistisch opengooien van de aanvragen in 2018, wordt het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) geconfronteerd met een enorm tekort aan middelen. Er is in het verleden nimmer gewerkt aan verbetering van de infrastructuur van deze dienst.

Met betrekking tot de registratie van de vervallen kaarten, heeft de regering op 10 januari 2021 besloten, dat de door Volksgezondheid gegarandeerde medische dienstverlening naar de belanghebbenden tot en met 28 februari 2021 gegarandeerd blijft.

Dit geldt voor personen met een Bazo-BZV kaart met als vervaldatum tot 31 december 2020, inclusief de kaarten die vervallen in de periode januari t/m 28 februari 2021.

In de praktijk blijkt dat enkele medische dienstverleners hebben verzuimd de regeringsbesluiten na te leven hetgeen tot maatschappelijke onrust heeft geleid.

Gezien het feit dat de regering het volk tegemoet wil komen, heeft de regering besloten om de medische dienstverlening te verlengen tot en met 31 maart 2021.

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting benadrukt “dat het aanvragen en vernieuwen van Bazo/BZV-verzekeringen een continu proces is en geenszins leidt tot beëindiging van hulpverlening.” Verder geeft de bewindsman ook mee dat eenieder zijn burgerplicht en verantwoordelijkheid moet nemen. Indien men niet in aanmerking komt voor een premie subsidie, men toch zelf een verzekering moet afsluiten bij een van de verzekeringsmaatschappijen. “Het is immers een wettelijke verplichting.”

Naast het feit dat deze activiteit een opschoning is van het bestand, levert dit ook een besparing op van miljoenen SRD’s.

Het aantal vervallen (premie subsidie) verzekeringen bedraagt in de periode 31 juli 2020 tot en met 28 februari 2021, 123.006 waarbij circa 45.000 zich hebben aangemeld, waarvan de helft reeds is goedgekeurd.

Het zorgpunt nu, is dat de uitvoeringscapaciteit met de huidige infrastructuur, welke door mismanagement van de vorige regering is achtergelaten, bij lange na niet voldoende is om de toenemende aanvragen adequaat te verwerken.

Echter neemt dat niet weg dat het proces van intake, screenen, af- en goedkeuring wordt gecontinueerd met alle ten dienste staande middelen. Het is ten slotte een continu proces.

Het ministerie is reeds begonnen met het versterken van de bestaande infrastructuur.

Ten overvloede doet het ministerie een dringend beroep op de gemeenschap om de ruim 5000 kaarten die nog bij het SZF- kantoor liggen, alsnog op te halen.

Overige berichten