fbpx

Parlement start Algemene Politieke Beschouwingen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het parlement in Suriname maakt vandaag een aanvang met de Algemene Politieke Beschouwingen (APB).

Elk jaar wordt vooraf aan de behandeling van de begrotingswetten, de APB gehouden als voorloper op deze vergaderingen.

Tijdens de aanvang van de APB zal de eerste ronde voor het parlement plaatsvinden. Afhankelijk van de loop van de vergadering zal besloten worden als de eerste ronde voor de regering van start zal gaan.

Tijdens de APB gaan verschillende fracties die in het parlement vertegenwoordigd zijn, via hun fractieleider in op de eerder uitgesproken jaarrede van president Chan Santokhi die eerder dit jaar op donderdag 29 september heeft plaatsgevonden.

De overheid verwacht SRD 33.953.516.000 aan inkomsten. De geraamde uitgaven zijn SRD 37.247.009.000. Het begrotingstekort is SRD 3.293.493.000. Dit tekort is gelijk aan 3,3 % van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Hiermee wordt de internationale norm gehaald.

BEKIJK OOK
Strategische doelen in voorbereiding voor garanderen voedselzekerheid en voedselveiligheid

De operationele uitgaven is SRD 9.503.584.000, terwijl de programma’s een totaalbedrag bestrijken van SRD 27.743.425.000. De operationele uitgaven zijn de personeels-gerelateerde, overige operationele uitgaven en kapitaaluitgaven van de verschillende ministeries. Naast lonen en salarissen gaat het om uitgaven voor goederen en diensten, subsidies, bijdragen en schenkingen, kantoorkosten, aanschaffingen en klein onderhoud aan gebouwen en terreinen.

De Programma’s presenteren het uit te voeren beleid en projecten van de regering. Hiervan zal SRD 19.374.293.000 uit eigen middelen, bestaande uit belastingen en niet-belastingontvangsten, worden opgebracht. De opgebrachte leningen en schenkingen zijn SRD 8.369.132.000.

De totale overheidsontvangsten voor het dienstjaar 2023 worden deze onderverdeeld in:

Directe Belastingen ad SRD 7.887.992.000
Indirecte Belastingen ten bedrage van SRD 9.757.750.000
Niet Belasting Middelen voor SRD 7.938.617.000.

Donormiddelen bedragen SRD 499.670.000. Het totaal van de Belasting- en niet-belastingmiddelen komt uit op SRD 25.584.384.000.