fbpx

Parlement keurt BTW-wet goed

GFC NIEUWSREDACTIE- De wet belasting over de toegevoegde waarde (BTW) is door 26 coalitieleden in De Nationale Assemblee (DNA) aangenomen.

Deze wet zal de huidige wet Omzetbelasting vervangen. De BTW gaat in op 1 januari 2023.

Na gesprekken met diverse stakeholdersgroepen en zorgvuldige afwegingen, is er uiteindelijk voor gekozen het algemeen BTW-tarief te stellen op 10%.

Nu de wet is goedgekeurd, zal de Belastingdienst Suriname verder werken aan de implementatie van de wet. Het ontwikkelen van benodigde softwaresystemen, in kaart brengen van processen en trainen van personeel zijn zaken waaraan onder andere wordt gewerkt.

Binnenkort wordt er een start gemaakt met het verstrekken van algemene informatie aan de samenleving. Ook zal er speciale voorlichting en bijstand zijn voor ondernemers die dat nodig hebben bij de invoering van BTW binnen hun organisatie.

De invoering van BTW past in de wereldwijd reeds decennia geleden ingezette trend om een verschuiving te doen plaatsvinden van de directe naar indirecte belastingen. Met het goedkeuren van deze wet heeft Suriname ook stappen gezet richting de BTW.

BEKIJK OOK
Santokhi roept tijdens gebedsdienst op tot natievorming

De wet is een ontwerp van de regering en is ingediend op 7 juni.

De fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft tegen de wet gestemd, omdat die vindt dat de samenleving een 10% BTW niet zal kunnen dragen. De regering ging niet mee met het voorstel van het bedrijfsleven en vakbonden voor het doorvoeren van een BTW van 5%.

De BEP-fractie verliet voor de stemming de zaal.

Coalitieleden Patrica Etnel en Gregory Rusland van de NPS waren uit protest niet in de zaal aanwezig bij de stemming. Slechts het NPS-lid Ivanildo Plein stemde voor.

De wet zou niet zonder zijn aanwezigheid in de zaal aangenomen kunnen worden. Hij voerde aan dat de NPS-fractie onder protest voor de wet stemde.