fbpx

PALU: President, val niet voor de manipulaties van politiek De Haag met zogenaamde excuses

GFC NIEUWSREDACTIE- Eerste vicepremier en minister Sigrid Kaag zal afreizen naar Suriname om formele gesprekken te komen voeren over de excuses voor de rol die Nederland heeft gespeeld tijdens de slavernij tussen 1612 en 1873.

De naar Surinamers toe respectloze wijze waarop politiek Den Haag met deze kwestie omgaat lijkt op de respectloze wijze waarop zij altijd al is omgegaan met Suriname, zegt de politieke organisatie PALU. Er wordt weer gemanipuleerd met een kwestie waar kennelijk een verborgen agenda achter staat.

De Surinaamse politici die “onafhankelijk denken, met het Surinaams belang voorop” en daar oog voor hebben, die zien dat wel. President Santokhi heeft bewezen niet te behoren tot die groep van politici.

Hij, zijn regering en DNA worden daarom door de PALU met klem opgeroepen niet te vallen voor de Nederlandse manipulaties. Den Haag heeft kennelijk eigen bedoelingen met het aanbieden van de excuses.

Eigen verantwoordelijkheid

De PALU is van mening dat het op de eerste plaats aan het Surinaamse volk is gelegen om de juiste lessen te leren uit het Surinaams slavernij verleden. We zullen moeten begrijpen het een systeem van onderdrukking dat de slavernij heeft voortgebracht. Deze systematische onderdrukking is niet beëindigd op 1 juli 1873 bij de afschaffing van de slavernij.

Het Nederlandse systeem van onderdrukking heeft daarna ook de ellendige periode van contractarbeid voortgebracht. Surinaamse leiders die het volk een “onafhankelijk” pad wezen werden vervolgens opgesloten en of verbannen. Als de eerste verkiezingen plaatsvinden in 1948 worden door Den Haag alleen politieke partijen toegestaan die het volk etnisch verdelen en verzwakken.

Subtiele manipulatie

De manipulaties van politiek Den Haag zijn in de loop van de jaren alleen maar subtieler geworden. Politieke leiders in Suriname die loyaal waren konden en kunnen nog steeds rekenen op de actieve ondersteuning van politiek Den Haag.

De door Nederland gewenste Staatkundige onafhankelijkheid werd gemakkelijk gerealiseerd, omdat politiek Den Haag kon rekenen op de loyaliteit van de toenmalige Surinaamse Regering inclusief de oppositie. Premier Henck Arron kon daarom bij onze onafhankelijkheid rekenen op de steun van Den Haag.

Maar toen hij na de onafhankelijkheid niet deed wat Den Haag van hem wenste werd in 1980 een coup door politiek Den Haag gestimuleerd en werden vele couppogingen daarna ondersteund om de militairen naar het kamp te dwingen met als dieptepunt de 8 december gebeurtenissen.

En toen de militaire interventie in december 1982 mislukte schroomde Den Haag niet om een binnenlandse oorlog op te starten in Suriname. De manipulaties zijn zo subliem dat nog steeds Surinamers het aandeel van politiek Den Haag in de gebeurtenissen van de jaren 80 ontkennen.

Mediaberichten

De wijze waarop politiek Den Haag nu de kwestie van excuses oppakt spreekt volgens de PALU boekdelen. Eerst bereikt de Surinaamse regering een informeel bericht over de media dat de voorgenomen excuses op 19 december a.s. zullen plaatsvinden. En toch reageren DNA leden en Surinaamse ministers daar formeel op tijdens een DNA‑vergadering.

Het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij meent zelfs een brief te schrijven naar de Nederlandse Tweede Kamer en regering. Alom consternatie in Suriname en de discussie gaat over de datum van 19 december, de tekst, wie wel of geen excuses zou moeten aanbieden en wel of geen herstelbetalingen. Zonder dat wij Surinamers het door hebben, zijn we weer gevangen door de nieuwe manipulaties van politiek Den Haag.

BEKIJK OOK
Nieuw SLM-toestel maakt inaugurele vlucht

Voordat Kaag afreist wordt weer via de media kenbaar gemaakt dat bepaalde aspecten van de excuses niet bespreekbaar zijn en zelfs 19 december blijft staan. Suriname moet vooral op de muziek van politiek Den Haag dansen.

Moraal van het verhaal

Moraal van het verhaal is: wij hebben niets aan de Nederlandse excuses en de manipulaties die daarmee gepaard gaan als het gaat om de juiste plaats te geven aan ons slavernijverleden en de toekomst van ons land. Het oude systeem van onderdrukking bestaat nog steeds.

De excuses zullen slechts oppervlakkig zijn en een verbloemde bevestiging van wat onze voorouders hebben meegemaakt. Wij als nazaten horen inmiddels heel gedetailleerd te weten onder welke erbarmelijke omstandigheden moord, ernstige mishandelingen, zweepslagen, martelingen, verkrachtingen en honger onze voorouders hebben doorstaan.

Gevolgen ongedaan maken

Om de gevolgen van ons verleden van systematische onderdrukking vandaag ongedaan te maken zullen Surinamers zelf de juiste lessen moeten trekken en inzicht moeten putten uit dat verleden. Alleen vanuit een houding waarbij wij ons onafhankelijk opstellen van wie dan ook, zullen wij onze eigen belangen en behoefte kunnen veiligstellen. Vanuit dat onafhankelijk denken zullen wij vervolgens onze ontwikkeling duurzaam moeten oppakken en zullen wij op de eerste plaats in ons zelf moeten investeren onafhankelijk van herstelbetalingen.

Pertinent tegen herstelbetalingen

Vandaag de dag zijn er nog steeds Surinaamse leiders die de relatie met Den Haag niet in een juist perspectief willen zien en hardnekkig dom loyaal zijn naar politiek Den Haag. Zij schromen daarbij niet om ons volk daarbij etnisch te verdelen en te verzwakken.

Er zijn onder ons ook zwakke Surinaamse broeders en zusters, zowel in Suriname alsook in Nederland, die de excuses en vooral de eventuele herstelbetalingen verwelkomen. Laten wij dat alsjeblieft niet doen. Dit zal Den Haag een nieuw instrument geven om ons te manipuleren en te verdelen, met het doel om van de Surinaamse rijkdommen en gunstige economische omstandigheden te profiteren.

De PALU is daarom pertinent tegen dat er herstelbetalingen worden geaccepteerd. Zeker het uitmoorden van de inheemsen en de onderdrukking en vernederingen van ons tot slaaf gemaakte voorouders hebben geen prijs.

Toekomst veiligstellen

De PALU roept daarom de Surinaamse leiders en vooraanstaanden van maatschappelijke organisaties op om zich in deze kwestie alert op te stellen en bekwaam mee om te gaan. Laten wij niet bezwijken voor de manipulaties van politiek Den Haag en zo de toekomst van de komende generaties verkopen.

Laten we ons focussen op onze eenheid, eigen kracht en investeren in meer begrip en inzicht in wat wij zelf nodig hebben om Suriname blijvend tot een welvarend land te maken. Dit, in naam van onze voorouders die zich opgeofferd hebben voor het voortbestaan van het Nederlandse volk en die tegelijkertijd in staat zijn geweest de huidige, multi-getalenteerde generatie en sterke Surinamers voort te brengen.