fbpx

PALU: president moet Nederlandse excuses typeren als een eenzijdige erkenning

GFC NIEUWSREDACTIE- Nu de Nederlandse regering haar eenzijdige excuses heeft uitgesproken wordt, na de initiële “djugu djugu” in Suriname, duidelijk de Nederlandse agenda achter de tekst van de excuses zoals die is uitgesproken.

De PALU wijst er nadrukkelijk op dat de uitgesproken doelbewust is gekozen om zich in te dekken tegen juridische stappen voor herstelbetalingen in de toekomst.

In het verlengde daarvan moet ook het haastig afreizen van de vicepremier Kaag gezien worden om “overleg te voeren” over de eenzijdige excuses met het Surinaamse Staatshoofd.

De enige reactie die nu resteert voor President Santokhi is om de Nederlandse excuses te typeren als een eenzijdige erkenning van politiek Den Haag dat zij betrokken was bij misdaden tegen de menselijkheid tijdens de kolonisatie van Suriname en de periode van de slavernij.

Diplomatieke fouten

De Surinaamse jurist en diplomaat Aashna Kanhai wijst reeds in een interview op de consequenties van de uitgesproken tekst. Volgens haar kan en moet de uitgesproken tekst slechts als een “eenzijdige erkenning van betrokkenheid aan misdaden tegen de menselijkheid” worden getypeerd wat in een diplomatieke nota vastgelegd moet worden.

De uitgesproken tekst moet en mag niet als excuses worden beschouwd die “in samenspraak met de Surinaamse regering” tot stand is gekomen.

Ook bij de ontvangst van vicepremier Kaag zijn volgens haar een aantal diplomatieke fouten gemaakt toen het “staatshoofd van Suriname” haar overhaast ontving aan de vooravond van het uitspreken van de eenzijdige excuses.

Kanhai vraagt zich af wat er zo is besproken achter gesloten deuren tussen de Nederlandse vicepremier en president Santokhi. Dat wat besproken is zou best gevolgen kunnen hebben voor belangenorganisaties van nazaten van inheemsen en Afrikaanse slaven die in de toekomst juridische stappen overwegen.

Juridische pas afsnijden

De PALU heeft reeds in een eerdere verklaring gewezen op de verborgen agenda van politiek Den Haag. Inmiddels heeft de Nederlandse rechtsfilosoof Wouter Veraart in de media verklaard dat de gekozen bewoordingen van premier Rutte de nazaten van slaven die juridische stappen overwegen in de toekomst, de pas afsnijdt (Artikel slavernijrechtszaken).

BEKIJK OOK
Ratificatie UNESCO Verdrag 2005 heeft voordelen voor cultuursector

De PALU herhaalt daarom het standpunt in het verlengde van wat de jurist Kanhai zegt, dat Surinamers de eenzijdig uitgesproken tekst nooit als excuses kunnen en mogen typeren want daarvoor moest en moet een andere werkwijze en traject worden gevolgd. Ook de zogenaamde “komma” die is gezet achter de excuses moet met niet alleen de nodige argwaan, maar ook met de nodige deskundigheid worden gevolgd, met name met inzet van Surinaamse juristen.

Juiste lessen

Wij moeten hieruit de juiste lessen leren als Surinamers en zeker als de nazaten van de inheemsen en Afrikaanse slaven. Politiek Den Haag is niet bezig met de verwerking van de pijn Surinamers aangedaan tijdens het slavernijverleden. Zij is bezig om de eigen Nederlandse belangen veilig te stellen op een harde zakelijke wijze en gebruikt daarbij alle deskundigheid die daarvoor noodzakelijk is.

Helaas is de Surinaamse regering voor wat haar deel betreft in gebreke gebleven tot nog toe. Surinamers die nu denken dat de eenzijdige excuses welgemeend zijn zullen teleurgesteld raken in toekomst als nog duidelijker wordt de werkelijke bedoelingen hierachter.

Het uitgesproken moment van de excuses, de tekst en de zogenaamd haastig gekozen dag 19 december zijn goed doordacht en voorbereid door politiek Den Haag. Ook de Surinamers die denken dat het uitspreken van de excuses ook in hun belang zullen uitpakken in de vorm van miljarden herstelbetalingen zullen bedrogen uitkomen.

De PALU roept nogmaals de Surinaamse regering, De Nationale Assemblee (DNA) en daarmee de totale Surinaamse bevolking op om nationale eenheid na te streven in deze kwestie van ons slavernijverleden en het koloniaal verleden. De PALU is een voorstander van een eigen, Surinaams lange termijn “nationaal dekolonisatie programma”.

Op deze wijze moeten alle deskundigheid en het Surinaamse volk worden gemobiliseerd om het opofferen van onze voorouders, ten behoeve van de welvaart en het welzijn van anderen, op een juiste wijze te verwerken.