fbpx

OW creëert werkgelegenheid voor jonge afgestudeerden civiele techniek

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van de vernieuwingen betreffende het vergunningenbeleid van het ministerie van Openbare Werken (OW) zijn onlangs nieuwe besluiten genomen.

Het ministerie heeft besloten dat middelgrote en grote werkzaamheden alleen door ingenieursbureaus, architectenbureaus, landmeters en kleine bouw- en civieltechnische ondernemers mogen worden uitgevoerd.

Het ligt derhalve in de bedoeling dat afgestudeerden in de civiele techniek worden aangetrokken.

Het ministerie geeft te kennen dat dit nieuwe besluit per 1 augustus is ingegaan.

Deze regeling houdt in dat het ministerie van Openbare Werken dit soort werkzaamheden langzamerhand van zich gaat afstoten voor wat betreft taken en bevoegdheden voor het uitvoeren en controleren van bouw- en civieltechnische werken van kleine tot grote werken.

Controles bij onder andere het aanleggen van duikers, perceelaansluitingen en het ontwerpen van een eenvoudig woonhuis komen bij deze nieuwe manier van werken aan de orde.

BEKIJK OOK
Buren wakker door woedende man die Santokhi voor alles wat vies en vuil is uitscheldt

Hiermee wil het OW-ministerie jonge afgestudeerden stimuleren die de intentie hebben een bedrijf te willen opzetten om diensten te kunnen verlenen aan zowel bedrijven als particulieren die soortgelijke werken willen laten uitvoeren.

Binnenkort zullen mogelijkheden worden gecreëerd door het OW-ministerie om een N.V. op te zetten bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) onder bepaalde regels en voorwaarden.

Vervolgens kan men zich registreren bij het ministerie van Openbare Werken en aansluitend starten met het uitvoeren van de bedoelde werkzaamheden.

Jonge afgestudeerden in de civiele techniek worden op deze manier in de gelegenheid gesteld zich beter te gaan profileren in de maatschappij.