Overtollige ambtenaren worden ingezet bij sociale instellingen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal overtollige ambtenaren inzetten bij sociale instellingen.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, heeft in De Nationale Assemblee aangegeven dat er een oplossing komt voor ambtenaren die al dan niet bezoldigd thuis zitten.

“De huidige situatie is dusdanig dat de overheid bij vrijwel alle afdelingen te kampen heeft met overtollig personeel.

In de periode 2019/2020 heeft de vorige regering ongeveer 10.000 ambtenaren aangetrokken. Het ministerie kijkt uit naar modaliteiten hoe deze nieuwe ambtenaren ingezet kunnen worden.

Een van deze is door gesprekken te voeren met religieuze organisaties, kindertehuizen, stichtingen, bedrijven etc. om overtollig personeel die inactief zijn, te werk te kunnen stellen”, zegt minister Somohardjo.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Veel vraag in Suriname naar ‘7 kilo afvallen per maand- kuur’

Minister Somohardjo legt uit dat het ministerie wel vaak geconfronteerd raakt met ambtenaren die niet voldoen aan de kwalificaties zoals gesteld door de instellingen en organisaties.

Deze groep ambtenaren zullen in een traject van bijscholing geplaatst worden, hetgeen in lijn ligt met de gedachtegang om in de nabije toekomst overtollig personeel uit te lenen en in te zetten middels een Site Service Center.

Een ander probleem is de vertraging die in het bevorderingsproces van landsdienaren loopt vanwege onvolledige documenten. In de praktijk komt het vaak voor dat deze stukken niet worden meegestuurd.

“Er zal een rondschrijven naar de ministeries worden gestuurd om de onderliggende documenten verplicht mee te sturen, zodat het bevorderingsbeleid kan plaatsvinden”, zegt Somohardjo.

Indien alle documenten ter staving van het gevraagde door het betreffende ministerie meegestuurd zijn, kan het proces van bevordering theoretisch gezien niet langer dan 5 weken in beslag nemen.

Intussen heeft Somohardjo sinds zijn aantreden ruim 1000 ambtenaren een werkplek kunnen verschaffen bij verschillende instellingen en organisaties, die reeds een bezoldiging genieten.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten