fbpx

Overheid wil slechte wegstrekking Apoera-Zanderij samen aanpakken met ondernemers

GFC NIEUWSREDACTIE- Reeds jaren verkeert de wegstrekking van Apoera tot Zanderij in een slechte staat.]

In de regentijd is de weg haast onbegaanbaar. Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een bijzondere bijeenkomst gehouden, waarbij met verschillende overheidsinstanties, stakeholders en andere belanghebbenden van gedachten is gewisseld.

De algehele situatie van deze belangrijke wegverbinding is uiteengezet, waarna men breedvoerig is ingegaan op de mogelijke opties om de weg gezamenlijk, maar ook structureel aan te pakken.

Gedurende de bespreking met het overlegorgaan zijn verschillende zaken naar voren gebracht. Onderdirecteur Droge Civieltechnische Werken, Avinash Dewoe, gaf tijdens de vergadering te kennen dat het laatste structurele onderhoud van de weg in 2009-2010 plaats heeft gehad.

Vanwege een tekort aan structurele middelen op de begroting, kwam deze weg niet op de agenda. Vertegenwoordiger van het districtscommissariaat Para, Sherwin Piqué, voerde op zijn beurt aan dat het commissariaat niet in staat is de weg in eigenbeheer te onderhouden.

Met de lokale ondernemers bestaat een goede verstandhouding, derhalve lukt het dus wel de minimale werkzaamheden te verrichten.

De ondernemers die gebruikmaken van de weg zijn bereid te helpen en doen dat reeds met eigen machines en brandstof, maar geven gelijk aan dat het lastig is elke keer machines uit de productie te halen voor het onderhouden van de weg.

Het is geen geheim dat de overheid achterloopt met het onderhouden van de lateriet wegen in Suriname, want op korte termijn zal Openbare Werken niet meer in staat zijn de weg verder aan te pakken.

Minister Riad Nurmohamed heeft sinds zijn aantreden bedrijven opgeroepen, mee te helpen met diverse infrastructurele problemen.

In dit kader wilt de bewindsman nagaan als de weg in Public Private Partnership (PPP) verband kan worden aangepakt, dan wel gezamenlijk met andere overheidsinstanties, belanghebbenden en plaatselijke bewoners.

Er zijn voorstellen gedaan de zwaarbeladen vrachtwagens te laten betalen om gebruik te kunnen maken van de weg. Op deze manier kunnen inkomsten worden gegenereerd, de weg blijvend te onderhouden en op den duur te verharden.

Tot slot werd beklemtoond dat de oplossingsmodellen in eerste instantie goed moeten worden bekeken, alvorens kan worden overgegaan tot uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. De OW-minister stelde de positieve houding van de aanwezigen zeer op prijs.