fbpx

Ouders, geef je kinderen vaker complimenten

INGEZONDENIeder kind plaagt weleens of wordt weleens geplaagd door een ander.

Grapjes maken, kunnen heel leuk zijn en is daar niks mis mee. Leuker is het niet meer wanneer een ander bewust uitgelachen en daardoor gekwetst, gepijnigd en buitengesloten wordt. Dit heet pesten.

Pesten is een vorm van agressie en bedoeld om een ander pijn te doen. Het kan lichamelijk pijn doen of het kan geestelijk pijn doen. Als mensen gepest wordt, maakt dat ze onzeker en daar kunnen ze hun leven lang last van hebben.

Pesten op onze scholen komt veel voor bij kinderen en tieners. Pesten is geen Surinaams probleem. Overal ter wereld komt het voor. Het verschil is wel dat er in Suriname heel weinig aandacht wordt besteed aan het fenomeen. Pesten maakt niet alleen verdrietig, maar kan de persoon schaden.

Een gevolg is bijvoorbeeld dat je kind niet meer naar school durft, dat het slechter slaapt, of dat het slechtere cijfers haalt. Het treiteren kan uiteindelijk leiden tot psychische klachten zoals eenzaamheid, faalangst en depressie.

De gevolgen van pesten zijn ernstig. Als kinderen herhaaldelijk en op verschillende manieren worden gepest, kunnen ze sociale en emotionele problemen krijgen. Het is daarom belangrijk om het probleem op tijd en goed aan te pakken. Ook als je kind digitaal wordt gepest.

OOK INTERESSANT
Beperking slachten vrouwelijke runderen bij wet vastgelegd

Het pesten zal niet vanzelf stoppen, het is belangrijk om snel iets te doen. Blijf hierbij wel rustig en bedenk wat je het beste kunt doen. Praat bijvoorbeeld met je kind en onderneem actie om je kind te helpen. je kan ook praten met iemand op de plek waar er gepest wordt. Als dit op school is, bespreek het dan met de leerkracht. De school is trouwens ook verantwoordelijk voor het pestprobleem en kan de pester aanspreken.

En heel belangrijk: geef je kinderen vaker complimenten! Dat helpt al aardig. Kinderen die vaak gecomplimenteerd worden, kunnen veel meer het gevoel dat het de moeite waard is. Een kind met wat meer zelfvertrouwen staat wat steviger in de schoenen. Hierdoor kan het voor de pester minder aantrekkelijk worden om te gaan pesten.

Bronnen:
https://www.medicinenet.com/bullying/article.htm
https://kidshealth.org/en/teens/bullies.html

UMA Suriname

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Zijn er jonge ‘sekspredators’ actief in Suriname?