fbpx

Opstarten Centrum Innovatie en productiviteit een stap dichterbij

GFC NIEUWSREDACTIE- Bij de beëindiging van de een week durende missie in verband met het operationaliseren van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP), heeft de ILO-deskundige, Mario Berrios, verslag gedaan aan minister Steven Mac Andrew, over het verloop van de missie.

De ILO- deskundige sprak bij deze gelegenheid van een succesvolle missie, aangezien de voorbereidingen voor het opstarten van het centrum nu in een vergevorderd stadium verkeren.

Suriname kan volgens hem verder rekenen op de toegezegde ondersteuning van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor uitvoering van het conceptprogramma ter opstarting van het centrum, inclusief de ontwikkeling van de methodiek voor productiviteitsmeting.

Het bedoeld conceptprogramma is ontwikkeld door de deskundige, na eerder input te hebben verkregen van de Raad van Toezicht van het CIP en van verschillende stakeholders, waaronder de sociale partners.

Tijdens het een week durend bezoek van de ILO-deskundige, heeft hij met alle betrokken partijen overleg gepleegd om de puntjes op de i te zetten ter finalisering van het bedoeld conceptprogramma. Dit is volgens hem aardig gelukt, echter ziet hij nog kleine uitdagingen voor het ministerie om alle neuzen van de stakeholders in dezelfde richting te krijgen met betrekking tot het toekomstig functioneren van het CIP.

BEKIJK OOK
Financieel econoom Michael Julien ondersteunt ontwikkeling MKMO’s

Minister Mac Andrew is ervan overtuigd dat gezien het belang van het CIP voor de economie van ons land, alle stakeholders zich zullen scharen achter de gestelde doelen. Hij zal zich daarvoor extra inzetten.

Het CIP is opgenomen in het Herstelplan 2020-2022 in het kader van het streven van de regering om nationale productiviteitsverbetering te bewerkstelligen met als doel dat de gewenste verbetering direct doorwerkt naar de verhoging van het Bruto Nationaal Product (bnp).

Een taak van het CIP is daarom dat de productiviteit in Suriname wordt gemeten, met de bedoeling dat er continu kan worden gewerkt aan verbetering en groei binnen de productiesector. Vooral micro, kleine en middelgrote ondernemingen zullen volgens de minister profijt trekken van de begeleiding vanuit het centrum.

Het opstarten van het centrum zal gefaseerd geschieden in vier blokken van drie maanden. De verwachting is dat na twaalf maanden vanaf het moment van de start, het CIP dusdanig in werking moet zijn getreden dat zijn activiteiten zichtbaar moeten zijn in ons land.

Het operationaliseren van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP) zal in 2023 een feit moeten zijn.