fbpx

“Oproep van vp Brunswijk om te bundelen is goed”

INGEZONDEN– De oproep van de vicepresiedent Ronnie Brunswijk van Suriname op Marrondag aan de nazaten van de slaven om zich te bundelen en zo hun belangen beter te kunnen behartigen, keur ik goed en is beslist niet in strijd met de moderne diversiteit en inclusieve zienswijze.

In dit artikel ga ik dit nader uitleggen.

Ten eerste weten we dat de ketenen van de slavernij zijn doorbroken, maar dat het leed voor de nazaten van de slaven nog steeds niet is geleden.

Anno 2021 worden ze door de politiek nog steeds achtergehouden in hun ontwikkeling en gediscrimineerd. De vp heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om ook voor hun belangen op te komen.

Ten tweede ga ik hier uitleggen waarom bundeling goed past in het nieuwe normaal en wat er allemaal bij komt kijken om dit goed te doen.

Verschillen en overeenkomsten van Surinamers

Zoals we weten is een inclusieve cultuur in ons land essentieel voor duurzame economische ontwikkeling. Een inclusieve cultuur is een cultuur waarin zowel VERSCHILLEN alsook OVEREENKOMSTEN tussen mensen waardevol zijn en waarin er synergie is tussen mensen, talenten en vaardigheden.

Is een cultuur waarin mensen de gelegenheid krijgen hun talenten te ontwikkelen en zich betrokken, gerespecteerd en verbonden te voelen.

Is een cultuur waarin slimmer werken en empathie centraal staan.

Is een cultuur waarin mensen op een etische, harmonische en respectvolle manier met elkaar omgaan in een synergetische cultuur van vertrouwen, leren, open-communicatie en innovatie, teneinde tot beste resultaten te komen.

De vp heeft zich op Marrondag gefocust op de OVEREENKOMSTEN tussen de mensen in het binnenland om zo hun kennis en vaardigheden te bundelen ten dienste van een beter Suriname. Dit is door een aantal Surinamers verkeerd opgevat als te zijn racistisch.

We weten allemaal dat de vp de eerste en enige empatische en niet racistische politieke leider in Suriname is en dat hij ook heel sterk op de VERSCHILLEN tussen mensen is gefocust. Dit blijkt onder meer uit de financiële ondersteuning die hij aan mensen in nood uit ook andere bevolkingsgroepen biedt en als vp opkomt voor de belangen van alle Surinamers.

Nog enkele belangrijke redenen waarom bundeling goed is in het nieuwe normaal in Suriname.

Door te bundelen en te mobiliseren kun je gemeenschappelijke problemen gezamenlijk oplossen, kennis en ervaringen met elkaar beter delen, samen leren en van elkaar leren, beter leren van eigen rolmodellen, meer zelfvertrouwen ontwikkelen en zo meer innovaties realiseren in de achtergestelde gebieden in het binnenland.

BEKIJK OOK
Criminelen dringen woning binnen met vuurwapens en houwers

Suriname ga je niet duurzaam kunnen ontwikkelen als mensen in het binnenland achtergesteld zijn en blijven. Alle Surinamers moeten goed ontwikkeld zijn, integer zijn, slim en innovatief zijn en goede leiders zijn.

Bundeling hoort samen te gaan met verandering van de mindset van de mensen, ontwikkeling van emotionele intelligentie, persoonlijke innovatie, scholing en ontwikkeling van persoonlijke integriteit.

Ik weet dat de vp hieraan een hoge prioriteit geeft. Hij weet als geen ander dat succesvolle bundeling van de nazaten van de slaven samen moet gaan met de ontwikkeling van de VERSCHILLEN en OVEREENKOMSTEN tussen alle Surinamers.

Duurzame cultuur van diversiteit en inclusie

De vp weet als geen ander dat we in ons land een duurzame cultuur van diversiteit en inclusie moeten creëren waarin er sprake is van gelijke kansen voor iedereen, geen racisme en discriminatie, respect en waardering voor elkaar, persoonlijke integriteit en empathie, een authentiek gevoel van verbondenheid, waarin er synergie is tussen verschillende soorten mensen, talenten en vaardigheden, waarin mensen de gelegenheid krijgen hun talenten te ontwikkelen en zich betrokken, gerespecteerd en verbonden te voelen en waarin mensen op harmonische manier met elkaar omgaan en elkaar vertrouwen.

Gelijke kansen voor de binnenlandbewoners is er helaas nooit geweest. De vp weet dat deze cultuur de basis is van innovatie en dat innovatie de motor van de economie is.

Daarom is hij continu bezig zich veder te scholen en verder te ontwikkelen om de rolmodel-functie nog beter te kunnen vervullen en om zo ook de nazaten van de slaven te stimuleren via kennisontwikkeling en gedragsverandering van toegevoegde waarde voor ons land te zijn in harmonie met de andere bevolkingsgroepen.

Het wordt tijd dat ook zij gelijke kansen krijgen. Alleen zo ga je Suriname versneld en duurzaam tot ontwikkeling brengen.

De oproep van de vp om te bundelen dient dus een hoger doel om ons land duurzaam te ontwikkelen, in het voordeel van alle Surinamers.

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad