Oplossing voor de misère in Suriname ligt in Nederland

nederland weiland

GFC LIFESTYLEREDACTIE- Met het oog op de huidige financiële en maatschappelijke impasse in Suriname, is het evident dat de oplossingen op korte termijn niet enkel van binnenlandse politici verwacht kunnen worden.

De prevalentie van beperkte kennis en suboptimale mentaliteit bij deze beleidsmakers, wat overigens weerspiegeld wordt in een aanzienlijk segment van de Suriname samenleving, markeert dit als een kernprobleem.

Dat zegt Suriname- analist Pinas in een interview met GFC.

Hij bepleit stellig voor een extern perspectief. Volgens hem ligt de cruciale expertise in het buitenland, specifiek in Nederland.

“Het is een diepgeworteld structureel probleem,” benadrukt hij. “Het is betreurenswaardig dat de erkenning hiervan tekortschiet. Een aanzienlijk deel van onze bevolking toont helaas een gebrek aan inzet, vakmanschap en de drang naar kennisverrijking.”

Verder is de analist overtuigd dat, zelfs na de regeringswissel post-25 mei 2025, Suriname geconfronteerd zal blijven met talrijke problemen die maar niet zullen worden opgelost.

De noodzaak voor extern ingrijpen wordt hiermee volgens hem alleen maar benadrukt. Het integreren van Nederlandse expertise is niet louter een optie, maar wellicht een onmisbare stap voorwaarts voor de natie.

OOK INTERESSANT
Surinam Airways' reactie op gerucht over Miami-Paramaribo vliegverbinding wekt twijfels

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud