Openbare Werken pakt ontwateringswerken landbouwgebieden landelijk aan

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Openbare Werken (OW) van Suriname heeft een aanvang gemaakt voor de aanpak van ontwateringswerken in landbouwgebieden over het hele land.

In dit kader is het eerste project in het landbouwresort Weg naar Zee opgeleverd. Minister Riad Nurmohamed geeft aan dat in de komende tijd diverse soortgelijke projecten worden opgeleverd.

Het gebied Weg naar Zee heeft de afgelopen jaren structureel wateroverlast gekend. Het ministerie heeft hiervan nota genomen en is na degelijk onderzoek overgegaan tot een duurzame aanpak.

OOK INTERESSANT
Start bouw nieuwe vergaderzaal Surinaams Parlement

Het zogeheten Janki Kanaal is grondig aangepakt en opgehaald. Aan de Oedayrajsingh Varmaweg is er is een duikerconstructie aangelegd met automatische kleppen, voor af- en -toevoer van water tot aan de zee. Hiermee zullen onder andere het Eureka project, Okrodam en omliggend gebied profijt hebben.
Er zal meer landbouwgebied beschikbaar zijn waardoor de lokale productie kan worden verhoogd. Landbouwers in het gebied zijn bijzonder blij met de aanpak en hebben aangegeven in contact te blijven met het ministerie.

OOK INTERESSANT
Amerikaanse president Biden herbevestigt relatie met Suriname

Nurmohamed is bij oplevering ook ingegaan op het gevoerde beleid van het ministerie. De bewindsman beklemtoont dat er landelijk duurzame investeringen worden gepleegd.

Geleidelijk aan worden gebieden die last ondervinden structureel aangepakt.