Openbare Werken pakt interne organisatie aan

GFC NIEUWSREDACTIE- De interne organisatie van het ministerie van Openbare Werken ondergaat een transformatie.

Zo wordt het onder meer voor het personeel mogelijk om personele en niet personele kwesties te bespreken. Minister Riad Nurmohamed heeft tijdens een persconferentie op 22 april een update gegeven over de stand van zaken op zijn ministerie.

Zo gaf hij uitleg over de nieuwe organisatie, overeenkomsten met vakbonden en bedrijfsleven en de nieuwe vorm van de afdeling Interne Controle.

Het ministerie heeft op al haar vier directoraten een controle unit bijgezet. De afdeling Interne Controle heeft veel zaken te onderzoek en met de speciale unit zal de controle op alle vier directoraten verhoogd worden.

Volgens de bewindsman wordt hiermee niet alleen de organisatie veranderd, maar ook het personeel.

BEKIJK OOK MER GFC NIEUWS: Surinaamse mannen moeten leren hun handen thuis te houden

In de afgelopen weken zijn er overeenkomsten getekend met de verschillende vakbonden binnen het departement. Op hun voorstel is er een Tuchtcollege geïnstalleerd dat zich moet buigen over personele aangelegenheden.

In dit orgaan zitten vertegenwoordigers van het ministerie zelf, de vakbonden bij OW en het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd.

Verder is er met alle vier vakbonden een speciaal overlegorgaan overeengekomen. Hiermee is er een vast forum om personele en niet personele zaken te bespreken.

De bedoeling is dat hiermee de nieuwe organisatie ook versneld wordt aangepakt. “Met de nieuwe organisatie wordt het mandaat afgeschoven naar personeelszaken en de onderdirecteuren”, zegt minister Nurmohamed.

Volgens hem zijn de onderdirecteuren de motoren van de directoraten. “Vanaf nu gaan zij ervoor zorgen dat het werk van het ministerie en de directoraten gaat lopen.”

De bewindsman spreekt de hoop uit dat dit forum voor altijd kan bestaan. De minister kan het beleid dan samen met de functionarissen bepalen.

In de afgelopen weken zijn ook belangrijke overeenkomsten getekend met het bedrijfsleven.

Er is formeel een overlegorgaan onderwijsinstellingen, bouw- en constructiesector en bedrijfsleven gecreëerd, waarin ook landmeters en notarissen vertegenwoordigd zijn.

Overige berichten