Openbare Werken werkt aan professionaliseren ministerie

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Openbare Werken (OW) is veel meer dan alleen wegen aanleggen en bruggen bouwen, zegt de OW-minister Riad Nurmohamed.

De minister heeft wederom werkgroepen geïnstalleerd om uitvoering te geven aan het beleidsplan 2020-2025.

De werkgroepen die zijn ingesteld krijgen als taak het beleidsplan van het ministerie waarin verschillende voorstellen zijn genoemd uit te werken en vervolgens uit te voeren. Zo moet er verbetering komen in de structuren en dienstverlening van OW.

Het ministerie van Openbare Werken is veel meer dan alleen wegen aanleggen en bruggen bouwen, geeft de OW-minister te kennen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: OW-minister Nurmohamed: ministerie geen aannemer, nog minder sociale instelling

Het beleidsplan moet professioneel uitgevoerd worden, zodat de vernieuwingen te zien zijn. Er zijn afspraken gemaakt met het bedrijfsleven om ook een handje mee te helpen.

Het nieuwe organogram geeft de ruimte meer deskundigen aan te trekken, zodat invulling kan worden gegeven aan de voorstellen opgenomen in het beleidsplan.

De bewindsman heeft ook afspraken gemaakt met internationale deskundigen ter ondersteuning.

Onderwerpen waaraan gewerkt moet worden zijn onder meer personeelsaangelegenheden, wetgeving, projecten, innovatie, techniek en onderzoek.

Deze aanpak moet er zorg voor dragen dat zowel de minister als de directeuren zich op andere urgente zaken kunnen concentreren.

Zo moet er onder andere gewerkt worden aan het digitaliseren van data die beschikbaar is bij het ministerie zodat studenten en stagiaires gemakkelijk toegang hebben tot de informatie die zij nodig hebben. In de toekomst moet het betalen van vergunningskosten online kunnen geschieden.

Het ligt in de bedoeling dat werkgroepen ook de nodige trainingen verzorgen voor personeelsleden, om zodoende de dienstverlening te verbeteren.

Investeren in veiligheid vind de minister van eminent belang. Het personeel zal ook in de gelegenheid worden gesteld EHBO-trainingen te volgen.

”Alles zal geleidelijk geprofessionaliseerd moeten worden middels trainingen. Vervolgens zullen afdelingen jaarverslagen opmaken en rapporteren aan de minister inzake alle voorgenomen en uitgevoerde activiteiten over het betreffende jaar” aldus minister Nurmohamed van OW tijdens de installatie.

Overige berichten