fbpx

Open brief Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen over rapportage suïcidegevallen in de media

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van de schrikbarende situaties die zich de afgelopen periode hebben voorgedaan waarbij teveel onnodige details zijn gepubliceerd, doet de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO) u deze brief toekomen.

Wereldwijd wordt getracht om de mentale gezondheid van mensen te doen floreren middels het promoten van positieve mentale gezondheid en preventief te werk te gaan.

Wij wensen hierbij de samenleving en vooral de media op te roepen om ook hun bijdrage te leveren in dit geheel.

Een voorbeeld van negatieve gevolgen van verkeerde mediarapportage kan zijn het Werther-effect; wat een toename van suïcidegevallen inhoudt naar aanleiding van mediauitingen over een overlijden door suïcide.

Men kan hiermee het idee geven aan anderen dat suïcide een acceptabele oplossing is voor een bepaalde problematiek. Tevens is het copy cat effect een wetenschappelijk aangetoond gevolg, wat meer suïcides in de hand werkt (zie ook onderstaande studies).

Door bewuster te zijn van de manier waarop wij nieuws delen, kan de bijdrage worden geleverd. Hieronder volgen enkele internationaal vastgestelde richtlijnen voor berichtgeving omtrent suïcide:

1. Deel geen details over de methode, middelen, afscheidsbrief, en laat (audio)visueel materiaal buiten beeld. Dit kan leiden tot bovengenoemd effect en bezorgt familie en vrienden ook meer leed.

2. Let op uw woordkeus bij het opstellen van een nieuwsbericht: suïcide als oorzaak bijvoorbeeld hoeft niet altijd vermeld te worden. Vermijd zoveel als mogelijk termen die te maken hebben met zelfdoding, mogelijke motieven of verhalen van mensen die denken wat er zich heeft afgespeeld (onnodig dramatiseren of romantiseren).

3. Sensationele publicaties op de hoofdpagina met het woord “suïcide” in de titel, kan meer aanleiding geven tot imitatie gedrag. Een korte vermelding op de tweede pagina of verder wordt aanbevolen.

4. Herhaal een suïcide verhaal niet onnodig, tenzij er andere nieuwsfeiten naar boven zijn gekomen. Ook daarbij wordt aanbevolen om terughoudend te zijn in woordkeus en plaatsing in de kranten/ sociale media.

BEKIJK OOK  Vrouw ingesloten die vriend moest ophalen op inbraaklocatie

5. Extra waakzaam zijn en terughoudend te zijn omtrent uw berichtgeving wanneer een bekend/ populair persoon overlijdt door suïcide. Mensen met suïcidaal gedrag identificeren zich makkelijker met een bekend persoon en kunnen dit gedrag imiteren.

6. Het delen van de juiste informatie kan mensen juist helpen en ervan weerhouden over te gaan tot suïcide (Papageno-effect). Dit kan door bijvoorbeeld het delen van positieve verhalen van mensen die erboven op zijn gekomen en welke kanalen aangeboord kunnen worden ten behoeve van hulpverlening en herstel. Vooral het laatstgenoemde dient bij elke berichtgeving omtrent suïcide te worden opgenomen.

Hiermee helpt u mee aan het doorbreken van het stigma dat heerst rondom mentale gezondheid en helpt u een ander aan een oplossing.

7. Gebruik alleen betrouwbare bronnen en vermeld onder elk bericht dat professionele hulp kan helpen, en benoem de mogelijkheden hierbij zoals:
– Bellen naar de MiLijn, nummer 123 (24 uur per dag bereikbaar)
– Ga naar uw huisarts en raadpleeg een psychiater/psycholoog (website of FaceBook SVPO)

8. Als individu kunt u ook meehelpen door dit soort posts niet te delen/door te sturen, en te rapporteren op Facebook.

De SVPO hoopt op deze wijze vanuit haar eigen verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan dit complex vraagstuk dat ons geliefd land nog steeds bezighoudt.

De kracht van de (social) media valt niet de onderschatten, vooral als het gaat om de snelheid waarop informatie wordt verspreid. Het is daarom van belang dat wij op een verantwoorde wijze de informatie delen met de samenleving.

Samenwerking is het sleutelwoord bij een effectieve aanpak van dit vraagstuk. De SVPO staat altijd open voor overleg en het geven van verdere informatie hierover.

Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen