Open brief aan procureur-generaal over verdwijning vondelingbaby

INGEZONDEN– Naar aanleiding van de vondelingbaby die verdwenen is uit het Lotjeshuis, zonder medeweten van de familie, wensen wij van de gemeente Het Licht Ministry, het volgende onder uw aandacht te brengen.

Tijdens de dienst van zondag 5 januari 2020 heeft een gezin het kindje zien liggen, wat vele emoties heeft opgewekt. De Apostel Frans Jacobs heeft gelijk het kindje opgedragen aan de Heer en gaf hem de naam Mozes.
De politie werd na de dienst op de hoogte gesteld van het gebeuren en die is dan ook geweest.

Na een paar vragen kregen wij te horen dat de baby mocht blijven voor die avond, maar de volgende dag moesten wij die volgens de politie naar het Jeugd Doorgangscentrum Opa Doeli brengen. We hebben gelijk voeding en de nodige spullen voor de baby aangeschaft, waarna baby Mozes die avond op bed naast de vrouw van onze Apostel heeft geslapen.

Op maandag 6 januari 2020 waren wij tegen 10:00 uur bij Opa Doeli met de baby. Na wat politioneel onderzoek, moesten wij wachten op inspecteur Liesdek die ons zou toespreken. Het geheel heeft tot 16:00 uur geduurd.

Wij hebben gevraagd als de baby bij ons kon blijven, terwijl het onderzoek gaande was, daar wij van Gods wegen hebben begrepen voor dit kindje te zorgen en geestelijk op te voeden.

Ons werd herhaaldelijk medegedeeld dat wij op de inspecteur konden wachten, echter zonder enig resultaat. Rond 16:00 uur hebben 2 agenten tot ons gesproken. Ze hebben aangegeven dat de baby in een tehuis geplaatst zou worden en dat wij vanwege het onderzoek het verder konden opnemen met mevrouw Rezeuw van Bureau Familierechtelijke Zaken (Bufaz).

Een van de agenten vroeg aan haar collega binnen welk tijdbestek wij dat konden doen, maar op deze vraag werd niet geantwoord.

Wij lieten de baby achter met een bezwaard hart, maar tegelijkertijd wilden wij de ruimte geven voor het onderzoek in deze zaak.

Op 8, 9, 10 en 15 januari 2020 hebben wij gesprekken gevoerd met mevrouw Neede in het begin, die ons telkens zei niets te weten van de zaak en contact te zullen maken wanneer het zo ver is, wat nooit is gebeurd. Via haar mochten wij spullen brengen voor de baby.

Wij hebben haar informatie gevraagd welke stukken in te dienen ter adoptie of voogdij. Zij weigerde ons echter het voogdijschap.

Op 24 januari 2020 hebben wij weer een bezoek gebracht aan Bufaz met spullen voor de baby en kregen te horen van mevrouw Neede dat de zaak officieel bij mevrouw Rezeuw is.

Wij hebben die dag gesprekken gevoerd, waarbij wij hebben gevraagd dat kind aan ons af te staan, omdat de baby opgedragen is aan God en een emotionele en geestelijke band is ontstaan met de gemeente en het niet wijs is de baby gewoon te plaatsen in een tehuis of aan een vreemde te geven, omdat de gemeente een plaats is waar mensen hulp komen zoeken en begeleiding.

OOK INTERESSANT
Operatiekamerassistenten Suriname solliciteren op grote schaal in het buitenland

Mevrouw Rezeuw noemde de naam van de moeder MK en vroeg of zij bekend was bij ons. Volgens haar was het mogelijk dat wij het kind adopteerden, indien de moeder terecht is en dit goedkeurde. Als de moeder niet verschijnt, zouden wij volgens haar moeten wachten als er een familielid opduikt.

Via de Media hebben wij vernomen dat de moeder van de baby terecht was en heb ik contact opgenomen met advocaat Maureen Nibte die belast was met de zaak. Zij heeft ons ondersteuning beloofd in de zaak en stuurde ons op 27 januari 2020 naar mevrouw B. Bhugwandas, voormalig hoofd van Bufaz voor uitleg over de gang naar voogdijschap.

Volgens haar moesten wij ons alvast registreren voor adoptie van de baby, maar mevrouw Rezeeuw gaf ons te kennen, dat wij dat konden doen, echter niet als voorkeur baby Mozes.

Advocaat Nibte heeft toen contact opgenomen met de moeder en via haar hebben wij vernomen dat de moeder van de baby een oud lid was van de gemeente. De moeder van de baby zat zeven jaar geleden bij ons in de Gemeente. Zij had jaren op een BO-school gezeten.

Op 4 februari 2020 kregen wij via Advocaat Nibte, voiceberichten van een naaste familielid, waarbij iemand de moeder van de baby gevraagd heeft om een stuk te ondertekenen om de baby af te staan aan een vreemde, welke ze geweigerd heeft te doen. Advocaat Nibte heeft na die voiceberichten het contact verbroken.

Bij Bufaz heeft de moeder aangegeven het kind te willen afstaan aan de vrouw van de Apostel. Zij kreeg als antwoord: ”wij hoeven niet eens tot u te praten en dat ze haar baby nooit meer terug zal zien.” Een naaste familielid heeft ook gesprekken gevoerd met Bufaz, echter zonder enig resultaat.

Daarna hebben wij zoals eerder spullen gekocht voor de baby en wij hebben ook wat gekregen van gemeenteleden die het geval hadden meegemaakt. Wij brachten de goederen naar Bufaz voor de baby. Bufaz heeft echter, zonder enige vreze en eerbied voor God, geweigerd die spullen in ontvangst te nemen en gezegd dat wij gebeld zullen worden.

De moeder en haar tante hebben via rechtszorg in maart 2020 rechtshulp gezocht voor een kosteloze advocaat, omdat de moeder niet werkte. Ik werd toen erbij gehaald. Ze hebben mij in plaats van de moeder advocaat Tamsiran toegewezen. Hij had beloofd wat onderzoek te doen bij Bufaz, de stukken te zullen opvragen en contact opnemen met de tante, wat nooit is gebeurd.

OOK INTERESSANT
Man doodgereden op de Indira Gandhiweg

Ik heb herhaaldelijk gevraagd naar de stand van zaken, maar de heer Tamsiran weigerde informatie door te geven, met als mededeling, dat de zaak reeds was ingediend en hij op een datum wachtte.

Uit betrouwbare bronnen weten wij dat elke zaak dat ingediend wordt een nummer (code) heeft. Hij gaf echter aan dat de zaak geen code heeft en hij ook niet van plan was te bellen voor een datum.

De familie had geen vertrouwen meer in de gang van zaken, dus bracht de tante een bezoek aan Lotjeshuis. Daar bleek dat baby Moses al lang verdwenen was uit het tehuis. Niemand kon aangeven wie de baby had genomen.

Ondanks de roep en wens van de moeder en familieleden aan Bufaz voor medewerking is dit toch niet gelukt. Tot hun grote verbazing is gebleken, dat de baby niet meer in Lotjeshuis is, wat een zware klap is voor de gemeente, familie en de oma die in Nederland woont.

De moeder heeft de moed niet opgegeven en heeft in een brief aan de procureur-generaal en het ministerie van Justitie en Politie gevraagd om een spoedonderzoek in deze zaak. In de brief heeft zij haar wens weer bekend gemaakt, dat de baby gegeven moest worden aan een naaste familielid.

De wil van de moeder – die vanwege haar zware gemoedstoestand gehandeld heeft, ondanks zware emotionele druk toch de keuze heeft gemaakt haar baby aan God toe te vertrouwen en herhaaldelijk aangeeft het zo te willen -, op een dergelijke manier vertrappen en een vreemde blij te maken met haar kind, zal zeker geen zegen zijn voor de daders, maar veeleer een vloek met zich meebrengen.

Heer procureur-generaal, wij van de Gemeente Het Licht Ministry doen dringend een beroep op u, deze zaak grondig te onderzoeken, waar er mogelijke kinderhandel gepleegd is, de verantwoordelijken strafrechtelijk te vervolgen, de wens van de moeder in vervulling te doen gaan en de baby aan een naaste bloedverwant af te staan.

Hoogachtend,

Het Licht Ministry

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

Maandsalaris vanaf SRD 6000,- Vacatures beschikbaar voor administratieve krachten, gezondheidmasseuses en salesrepresentatives. Klik HIER voor meer informatie…..