fbpx

Ook Wanica krijgt projectmanagementteam

GFC NIEUWSREDACTIE- Om knelpunten bij de uitvoering van gemeenschapsprojecten in het district Wanica (Suriname) aan het licht te brengen zijn diverse functionarissen aangehoord door president Chandrikapersad Santokhi.

Het staatshoofd heeft de actoren zaterdag ontvangen op zijn kabinet. De meeting is gehouden om oplossingen te bedenken voor het wegwerken van stremming bij de uitvoering van overheidswerk, op districtsniveau.

Aan deze meeting hebben naast districtsraadsleden ook parlementariërs en districtscommissarissen van Wanica geparticipeerd. Het staatshoofd heeft na het aanhoren van de knelpunten en hun oorsprong, concrete instructies gegeven voor het oplossen van de vraagstukken.

Hij heeft daarbij benadrukt dat partijen een hechtere samenwerking tot stand dienen te brengen, om effectief en efficiënt het werk uit te voeren. “Samenwerking kost geen geld”, aldus het staatshoofd.

Tijdens de gedachtewisseling is ook voorgesteld dat de districtsraadsleden en districtscommissarissen frequenter overlegmomenten zullen hebben.

BEKIJK OOK
Inter-Guyanese spelen: Suriname volleybalkampioen

Het staatshoofd heeft concreet de instructie gegeven dat deze actoren zich bij hun eerstvolgende vergadering diepgaand buigen over hoe de knelpunten weg te werken voor projecten die uitgevoerd moeten worden.

De president heeft verder gezegd dat hij het voornemen heeft om komende maand een projectmanagement team in het leven te roepen voor het district Wanica. Dit met het oog op het opstarten en finaliseren van projecten ter bestrijding van armoede in de samenleving en het oplossen van andere gemeenschapsvraagstukken.

Het staatshoofd heeft erop gewezen dat het projectmanagement team van het district Nickerie met het uitvoeren van projecten, binnen zeer korte tijd, haar nut heeft bewezen. De overige districten zullen in dit jaar nog volgen, verzekert de regeringsleider.