fbpx

Ontwikkelingen binnen de rijstsector

INGEZONDEN– Minister Prahlad Sewdien heeft vanaf zijn aantreden op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, een agribusiness beleid aangekondigd.

Dit houdt onder meer in, dat het public private partnerschap zal worden gestimuleerd. De overheid zal er alles aandoen zodat de particuliere sector op gezonde wijze hun werkzaamheden kan uitvoeren met ondersteuning van de overheid waar nodig, een samenwerken, samen winsten boeken model.

Deze benadering heeft reeds vruchten afgeworpen en zal worden voortgezet. Ook het ministerie van LVV wordt constant getraind en gereed gemaakt om op de juiste wijze ondersteuning te geven aan dit beleid.

Zo worden trainingen verzorgd, wordt er onderzoek verricht en afzetmarkten gezocht. Ook zijn voorlichters actief in het veld om voorlichting te geven en samen met de agrariërs oplossingen te zoeken voor problemen.

De agrariërs worden ook getraind en gecertificeerd om te kunnen voldoen aan de vereisten voor export. Dit terwijl in het veld het ministerie vaak genoeg in samenwerking met andere ministeries bezig is de infrastructuur aan te pakken zodat watervoorziening en wegen in goede staat verkeren.

Een sector waar er ook positieve ontwikkelingen te bespeuren zijn is de rijstsector. De LVV-bewindsman heeft reeds 2 keer een werkbezoek gebracht aan ons rijstdistrict en ook werkzaamheden uitgevoerd.

In dit kader kan worden genoemd de aanpak van de Wakay pompen, aanpak van het project voor vervanging van de pompen te Wageningen, aanpak van de natte en droge infrastructuur, benoeming van een managementteam bij het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie, ADRON.

Tevens is de LVV-minister en zijn team bezig, met een plan uitwerken voor een grootse aanpak van de gehele waterhuishouding die zorg moet dragen voor het nodige irrigatiewater.

BEKIJK OOK
Surinaamse media geïnformeerd over status IMF-programma

De slagvaardige aanpak van het ministerie van LVV en het vertrouwen in de bewindsman, heeft geresulteerd in een toename van het totaalaantal ingezaaide arealen met 4000 hectare.

De opkoop van padi vertoond ook na jaren een stijging en bedraagt nu tussen de SRD 295 en SRD 310 per baal natte padie. De opkoopprijs van padie wordt al jaren niet meer bepaald door het ministerie van LVV.

Het is daarom van belang dat de verschillende groeperingen zich gaan bundelen, zodat er door middel van onderhandelingen, een rechtvaardige prijs tot stand kan komen.

Zolang er geen bundeling is en men in kleine groepen of individueel verkoopt en opkoopt, kan geen vuist worden gevormd en zullen zaken niet rechtmatig tot stand komen. Dit heeft tot gevolg dat individuen en kleine groepen er altijd bekaaid vanaf zullen komen en ook zullen blijven klagen, zonder dat er een structurele oplossing van het probleem komt.

Dit houdt de ontwikkeling van de gehele sector tegen, vandaar dat de LVV-minister voorstander is van een rijstschap, waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn en de zaken rechtmatig worden verdeeld. Ons buurland Guyana hanteert dit systeem en de rijstsector daar bloeit en er is tevredenheid in de gehele sector.

Enkele tevreden rijstboeren in Nickerie

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Suriname moet meer gaan produceren, maar waarin?