fbpx

Ongeruste bewoners Lelydorp klagen over drones boven hun woningen

GFC NIEUWSREDACTIE- Verschillende bewoners van Lelydorp klaagden dit weekend op social media over drones boven hun percelen en woningen.

Op videobeelden die viraal gaan op Facebook zijn de vliegende objecten te zien en vragen velen zich af of dit zomaar kan.

Veel drone-eigenaars in Suriname kennen de regelgeving onvoldoende en zijn er niet van op de hoogte dat wie geen licentie heeft en recreatief vliegt, dat alleen mag doen boven eigen perceel of woning of een onbewoond gebied.

Het Kabinet van de President en de Civil Aviation Safety Authority Suriname (Casas) hebben recentelijk nog duidelijk gemaakt dat het lanceren van onbemande luchtvaartuigen, waaronder drones, wettelijk verboden is.

De burgerluchtvaart waakhond verwees daarbij naar artikel 16 van de Wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart.

Op 27 juli maakte het kabinet van de president via woordvoerder Alven Roosveld bekend dat drones niet mogen worden gebruikt boven en rond de omgeving van het presidentieel paleis, de kabinetten van de president en vicepresident, de ministeries, militaire terreinen en de Centrale Bank van Suriname.

BEKIJK OOK
VIDS spreekt zich uit over effecten klimaatverandering en bescherming Inheemse gebieden

Voor het vastleggen van beelden boven het Onafhankelijkheidsplein en omliggende overheidsgebouwen dient er toestemming met onderbouwing te worden gevraagd bij de ministeries van TCT en Openbare Werken. Zonder toestemming zullen vliegende of zwevende objecten worden verwijderd “in het belang van de waarborging van privacy en algehele veiligheid”.

Net zoals het Kabinet van President had gesteld, beaamt Casas dat de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) ontheffing kan verlenen. Echter, dat gaat gepaard met voorwaarden, beperkingen en vereisten. Maar aangestipt wordt dat Casas op basis van de wet voorwaarden kan stellen en beperkingen kan opleggen voor de uitvoering van luchtvaartactiviteiten die niet te maken hebben met het vervoeren van personen, dieren of goederen.

Om de luchtvaartveiligheid en beveiliging te waarborgen is er een Decision Director Casas, waarin de voorwaarden en beperkingen voor drones zijn gedefinieerd.