fbpx

Onderwijs buigt zich in vakantie over perikelen rond leerjaren 9 en 10

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft in de Nationale Assemblee (DNA) kort vooruitgeblikt op het nieuwe schooljaar.

De bewindsvrouw gaf aan dat de voorbereidingen reeds gaande zijn. Zo zijn er al nieuwe leermiddelen en meubilair aangekocht. Het grootste probleem dat volgens de minister wordt voorzien, heeft te maken met het wegtrekken van leerkrachten naar het buitenland.

“Daar zullen we extra leerkrachten op de opengevallen plaatsen zetten. We zullen dus extra leerkrachten in dienst moeten nemen”, aldus de onderwijsminister. Ze gaf ook aan dat de evaluaties van het afgelopen schooljaar in volle gang zijn.

Gedurende de vakantieperiode zullen er werkgroepen aan het werk zijn om het afgelopen schooljaar te evalueren en het nieuwe schooljaar op te starten. “Het heeft hier en daar te maken met vooral de twee nieuwe leerjaren, zeg maar leerjaar 9 en 10, die eigenlijk gewoon een verlenging zijn van de lagere school”, legt de bewindsvrouw uit.

Volgens haar wil het onderwijsministerie deze nieuwe vorm in de grote vakantie nadrukkelijk evalueren. “Zodat we het nieuwe schooljaar serieus kunnen beginnen.” Minister Levens vervolgt met te zeggen dat de afgelopen zes maanden een oefening zijn geweest.

Het ministerie heeft veel reacties gehad uit het veld en de leerkrachten. Het departement wil voor aanvang van het nieuwe schooljaar alle reacties verwerkt hebben om serieus te beginnen met leerjaar 9 en 10 en mulo C.

BEKIJK OOK
Dc Saramacca en DNA-lid Debie bespreken problemen met EZ-minister

De nieuwe C-richting is volgens haar vrij goed gegaan. “Daar hebben we weinig problemen mee gehad”, aldus minister Levens. Ze geeft aan dat er voor wat betreft leerjaar 9 nogal wat vragen waren ten aanzien van de beroepenoriëntatie. “Dus dat gaan we in deze vakantie allemaal serieus in werkgroepen evalueren.”

Voor de schoonmaak van de scholen die vanwege de watersnood in het binnenland waren ondergelopen, is er een groot multi-miljoenen project goedgekeurd door het ministerie van Financiën. Dit project zal door het projectenbureau van minOWC worden uitgevoerd. Het betreft een interventieplan ook voor de reparatie van internaten en herbouw van ingestorte scholen.

Minister Levens spreekt van een heel groot project. Het interventieplan is in principe goedgekeurd en de middelen worden speciaal ter beschikking gesteld door het ministerie van Financiën en Planning.

Het betekent volgens de bewindsvrouw dat haar ministerie een heel drukke vakantieperiode tegemoet gaat. Het is niet zeker of alles rond zal komen in deze periode, omdat twee ingestorte scholen opnieuw gebouwd moeten worden. “…En dat is nogal wat, omdat het meeste werk in het binnenland moet gebeuren.”