Onderraad Herstelplan krijgt tussentijdse rapportage

GFC NIEUWSREDACTIE- De Implementatie Unit en de Monitoringsgroep van het Herstelplan heeft een presentatie gegeven aan de Onderraad van Ministers in Suriname over de status van de uitvoering van de verschillende projecten en maatregelen die opgenomen zijn in het Herstelplan 2020-2022.

Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning geeft aan dat de regering op de goede weg is als het gaat om de uitvoering van de maatregelen en projecten die in het herstelplan zijn opgenomen.

De implementatie en monitoring unit van het Herstelplan monitort dat en rapporteert regelmatig daarover.

De bewindsman zegt dat er ongeveer 185 projecten zijn opgenomen in het herstelplan. Een 24-tal daarvan is reeds voltooid, een goed deel ligt in de uitvoering en een aantal projecten zijn in de voorbereidingsfase.

“De projecten zijn allemaal overzichtelijk gepresenteerd. Er is per ministerie geïnventariseerd en gerapporteerd en duidelijk aangegeven dat we op de goede weg zijn, maar dat we er nog steeds hard aan moeten trekken”, zegt de minister.

Los van het feit dat er nog harder aan getrokken moet worden, moet er volgens de bewindsman gewerkt worden aan capaciteitsverbetering om de projecten daadwerkelijk te realiseren binnen de tijdspanne die uitgetrokken is. Daarnaast moet er voor sommige projecten nog naar financiering gezocht worden.

Volgens de financiën-topman zijn er een aantal nieuwe projecten toegevoegd die niet in het herstelplan staan opgenomen.

De nieuwe projecten worden door hem onder de noemer kapitale projecten gebracht. Het herstelplan is uitgeschreven voor 3 jaar en is geïntegreerd in het Meerjaren Ontwikkelingsplan (NOP).

De regering is niet ontevreden over de herstelfase van het plan. Er zijn projecten uitgevoerd en in uitvoering om de economie te herstellen.

In de komende twee jaren zullen ook projecten uitgevoerd worden om de economie te doen groeien en productie te stimuleren en faciliteren.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER