fbpx

OM betreurt hoge dwangsommen door niet uitgevoerde vonnissen staat Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- Waarnemend Procureur-Generaal van Suriname, Garcia Paragsingh, heeft samen met hoofd van de afdeling Civiele Vorderingen op het parket van de Procureur-Generaal, Ashwien Rathipal, op 14 februari een bespreking gehad met departementsdirecteuren en Focal points van de verschillende ministeries.

Het gesprek ging over de stijgende trend van het aantal civiele vorderingen tegen de staat en de dwangsommen die opgelegd worden bij niet uitgevoerde de vonnissen.

De Procureur–Generaal vertegenwoordigt de Staat Suriname in rechte op grond van Art.146 GW. Vanwege deze taakstelling en bij het zien van de hoge dwangsommen vond de wnd. PG het noodzakelijk om hierover te praten met de departementshoofden en de Focal points. De wnd. PG dringt er op aan om vonnissen uit te voeren zodat er geen dwangsommen hoeven te worden opgelegd.

In het jaar 2020 waren er 223 vorderingen, in het jaar 2021 en 2022 waren dat 237 om 267. Voor het jaar 2023 zijn er al 41 civiele vorderingen geregistreerd.

OOK INTERESSANT
Bezoek Franse delegatie aan het Openbaar Ministerie

Hieronder een weergave van de dwangsommen van 2020 tot met 2023:

2020
Euro 145.269,-
SRD 92.968.445,-

2021

Euro 66.000,-

SRD 12.868.103,-

USD 6.020.103,06

2022

Euro 675.505,67

SRD 70.165.456,10

USD 248.001,31

2023

SRD 87.000.000

De PG betreurt dit ten zeerste en zegt dat veel vorderingen voorkomen hadden kunnen worden als de betrokken partijen met elkaar hadden onderhandeld.

Aan het eind van de presentatie was het duidelijk dat de toenemende cijfers van civiele vorderingen tegen de staat en de hoge dwangsommen schrikbarend zijn. De genodigden kregen de gelegenheid om aan te geven wat op hun ministerie voor stagnatie zorgt.

Het uitbetalen van dwangsommen moet tot het verleden behoren. Hoe sneller opgepakt kan worden door te onderhandelen, hoe beter.