fbpx

O.S. Marowijneproject winnaar China Ambassador School Cup

GFC NIEUWSREDACTIE- De scholen O.S. Mayosteeg, O.S. Marowijneproject en Zinnia in Suriname namen deel aan de derde editie China Ambassador School Cup in de onderdelen volleybal, voetbal, slagbal en atletiek.

O.S. Marowijneproject kwam als winnaar uit de bus. Dit sportevenement werd 15 en 16 december gehouden op het SOSIS sport complex.

Deze schoolsportcompetitie is geїnitieerd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport(ROS) in samenwerking met de Chinese ambassade.

Dit sportevenement is geïmplementeerd als onderdeel van het nationaal strategisch schoolplan van de Schoolsportfederatie Suriname (SSFS).

De daadwerkelijke uitvoering van dit project moet de nodige structuur en hulp bieden bij de ontwikkeling van een jaarlijkse nationale schoolsportcompetitie. Het primaire doel van dit project is om een sportinfrastructuur te creëren die talent identificeert en hen in staat stelt de nodige begeleiding en ondersteuning te krijgen om hun vaardigheden te ontwikkelen.

De minister van ROS Gracia Emanuël gaf in haar toespraak aan dat het ministerie hiermee een bijdragen wil leveren aan een gezonde samenleving. “Dit sportevenement zien wij ook als een platform om te komen tot talenten ontdekking. Middels een gericht sportbeleid en met de betrokkenheid van alle actoren kunnen we dan werken aan de ontwikkeling van de geïdentificeerde sporttalenten, zodat zij topsporters kunnen worden op internationale podia en bijzondere prestaties kunnen leveren voor Suriname.”

Volgens Vernon Kersout, vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, is niet alleen de leerstof belangrijk, maar staan de kinderen centraal. Vorming van leerlingen vindt niet alleen in de schoolbanken plaats. “In de vernieuwingen die thans worden doorgevoerd in het onderwijs is er namelijk byzondere aandacht voor de éénentwintigste Eeuwse vaardigheden, waarbij het vooral om gaat dat wij de kinderen op de eerste plaats zetten en niet zo zeer de leerstof.”

BEKIJK OOK
Man door kogel in schoot geraakt tijdens worsteling met criminelen

De Chinese ambassadeur Han Jing is heel blij met de start van de tweede editie van deze school Cup. “Suriname en China hebben al jarenlang een goede band. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan talent ontwikkeling en sport voor de jeugd.”

Volgens Emanuël is er gestart in Paramaribo, maar kijkt in het kader van decentralisatie van het sportgebeuren reikhalzend naar uit dat dit sportevenement ook wordt uitgebreid naar de districten en het binnenland van Suriname.

“Elk district en elke plek is van belang voor onze natie, omdat er overal talent rondloopt. Inducatie is de basisvoeding van de mens, het voed de geest en de ziel. Sport is de basisvoeding van het lichaam, dus als deze twee in balans zijn heb je de sleutel tot ontwikkeling”, dit zei de woordvoerder van de president, Alven Roosvelt.

In februari 2019 werd de eerste editie van de Chinese Ambassadors School Cup gehouden. Tijdens dit evenement namen leerlingen van 8 scholen in verschillende districten (Paramaribo, Commewijne, Wanica en Coronie) deel aan Volleybal, Voetbal, Bats, Dammen en Atletiek. Daarnaast werd creatiekunst gebruikt als activiteit om studenten met andere interesses en talenten tegemoet te komen en te stimuleren.