fbpx

NPS: Overwinning duisternis voor ontwikkeling

INGEZONDEN– In het geloof dat het licht overwint over de duisternis en het goede over het kwade, zal de Nationale Partij Suriname (NPS) haar strijd voor lotsverbetering van Surinamers blijven voeren.

De partij stelt in verband met de viering van het religieus feest, Divali dat anders dan wat andersdenkenden willen doen geloven de NPS altijd aan de basis heeft gestaan van ontwikkeling en verdere groei van het volk.

De tendens dat slechte cq negatieve berichtgevingen en handelingen steeds meer de overhand dreigen te nemen, geeft aan dat waarden en normen binnen de samenleving vervagen en dringend aandacht verdienen.

Divali leert dat wij steeds op zoek moeten gaan naar het licht in onszelf en zoveel mogelijk datgene dat vernietigend is moeten wegmaken. De groene partij beseft dat de wereld wordt geconfronteerd met situaties die menigeen financieel en maatschappelijk zwaar treft.

Suriname is onderdeel van die wereld en ervaart deze pijn ook. Niemand is gebaat bij slechte omstandigheden die remmend werken op vooral de eigen groei.

BEKIJK OOK
UNDP financiert bouw CBB-kantoor Stoelmanseiland

Vanuit de positie en de mogelijkheden waarover zij beschikt, tracht de de NPS het nodige te doen zodat de effecten minder hard aankomen bij landgenoten. Maar, wij kunnen het niet alleen en hebben de hulp en ondersteuning van een ieder nodig om mede inhoud te geven aan het beleid waardoor de duisternis wordt teruggedrongen en plaats wordt gemaakt voor het licht.

Deze overwinning moet ons uiteindelijk brengen naar het pad van ontwikkeling; een betere toekomst met meer perspectief voor stabiliteit, rust, harmonie en vooruitgang. Dit vooruitzicht en streven naar meer positiviteit zal moeten resulteren in een mooi en welvarend Suriname; het land waar wij ons hart hebben verpand.

Een bezinningsvolle Subh Divali aan de totale Surinaamse gemeenschap.

De Nationale Partij Suriname (NPS)
Gregory Rusland
Voorzitter