fbpx

NPS: onderwaardering bijdrage Inheemsen en Javanen

GFC NIEUWSREDACTIE- De onderwaardering van de bijdrage aan economische ontwikkeling door zowel Surinamers van Javaanse en Inheemse komaf moet plaatsmaken voor meer erkenning, acceptatie en participatie in besluitvormingsprocessen van het land.

9 augustus is door de Verenigde Naties uitgeroepen als Internationale dag der Inheemsen, terwijl op die datum in 1890 de eerste Javanen voet aan wal zetten in Suriname.

De Nationale Partij Suriname (NPS) erkent de belangrijke bijdrage van ook deze Srananmans aan de ontwikkeling van ons land.

Wanneer op 9 augustus de Dag van de Inheemsen wordt herdacht en tegelijk ook de Dag van de Javaanse immigratie, wordt uiting gegeven aan de aanwezigheid van twee van de vele etnische groepen die Suriname rijk is.

Deze dag herinnert volgens de NPS aan het respect en waardering die aan deze groepen gegeven moet worden alsook het belang om hun culturele waarden, gebruiken en tradities te conserveren.

De partij stelt dat welvaart en welzijn het resultaat zijn van een juiste visie, de planmatige aanpak en gedrevenheid van de natie. Daarbij moet lering getrokken worden uit opgedane ervaringen en moet de focus gericht zijn op de toekomst van hoe het nog beter kan.

Met deze stelling geeft de NPS aan dat de ervaringen van de Inheemsen en de komst van de Javanen in Suriname niet altijd rooskleurig is geweest.

De NPS zal zich blijven inzetten voor het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving, met daarbij een sterke focus op de jarenlange strijd die door Inheemsen gevoerd wordt vooral met betrekking tot hun grondenrechten.

BEKIJK OOK
Bij gemengde politieacties: honderden jongeren verwijderd nabij Hermitage Mall

Immers, wordt op 9 augustus stilgestaan bij de behoeften van deze oorspronkelijke bewoners. Het uitgangspunt is dat de historische rechten van onder andere deze binnenlandbewoners op de gronden erkend en gerespecteerd worden als randvoorwaarde voor economische ontwikkeling.

Het actief deelnemen van ook deze burgers als deel van de bevolking in educatie en gezondheidszorg behoren vooral tot de aandachtspunten van de partij.

De NPS zet zich in om onze culturele veelzijdigheid intensiever te benutten voor de ontwikkeling van zowel het individu als het land.

Zij is als sociaal-democratische politieke partij toegankelijk voor een ieder die overtuigd is dat vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, democratie, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid, solidariteit, zelfwerkzaamheid, respect en de gelijkwaardigheid van alle mensen de fundamenten zijn voor de Surinaamse natie.

De partij hecht hierbij enorm veel waarde aan de bijdrage van de Javanen en Inheemsen en stelt vast dat wij met zijn allen in staat zijn om de uitdagingen die op ons afkomen aan te gaan.

De NPS wenst de totale Surinaamse bevolking een plezierige dag toe bij de herdenking van Ingi Dey en 132 jaar Javaanse Immigratie.