fbpx

NPS mist breed draagvlak in gesprekken met Nederland over slavernijverleden

INGEZONDEN– De Nationale Partij Suriname heeft kennisgenomen van de discussies die gevoerd worden met betrekking tot het slavernijverleden.

Het is een feit dat een groot deel van de achterban van de partij voorouders hebben die geleden hebben onder het juk van de slavernij.

Slavernij wordt in mensenrechtenverdragen aangemerkt als een van de meest ernstige en gruwelijke misdrijven tegen de menselijkheid. De tragiek is dat na afschaffing van de slavernij, het langer dan een centennium (eeuw) geduurd heeft voordat landen die in het verleden zich hieraan schuldig gemaakt hebben dit hebben onderkend.

Nederland behoort tot een van deze landen die mensen tot slaven heeft gedegradeerd en hun identiteit, waardigheid en zelfbeschikkingsrecht op brute wijze heeft ontnomen.

De rijkdom, pracht en praal van de voormalige kolonisator is voor een belangrijk deel vergaard door het bloed, zweet en tranen van onze voorouders.

Elk zichzelf respecterend land dat geprofiteerd heeft van slavenhandel en slavernij, zal op grond van ethiek en moraal, haar verleden moeten erkennen, diepe spijt betuigen voor het aangedane leed en op waardige wijze genoegdoening moeten aanbieden aan de nazaten van de tot slaaf gemaakte mensen.

BEKIJK OOK
Medisch Tuchtcollege compleet met lid Bueno de Mesquita-Voigt

NPS is van oordeel dat het proces van erkenning, excuses en reparatie als gevolg van de slavernij, niet alleen in nauw overleg zal moeten plaatsvinden met de regering van de Republiek Suriname, maar ook met organisaties die zich jarenlang met deze materie hebben bezighouden.

Zij betreurt het dan ook dat de Surinaamse regering die thans optreedt als gesprekspartner bij het bezoek van de Nederlandse vicepremier Kaag geen breed draagvlak gezocht heeft voor dit zeer gevoelig onderwerp, terwijl dit meer dan de helft van de Surinaamse samenleving regardeert.

Door de partij wordt met klem benadrukt dat 1 juli 2023 zijnde de datum van afschaffing van de slavernij de meest geschikte datum is om excuses aan te bieden aan de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Het gaat namelijk ook om erkenning en herstel van het leed van het slavernijverleden.

Er zijn psychologische, culturele, sociale maar ook politieke en legislatieve aspecten die nader uitgewerkt moeten worden. Dit is een voorwaarde voor een gezonde en waardevolle relatie gebaseerd op rechtvaardigheid, het kweken van vertrouwen, respect en integriteit.

De NPS
Dr. Gregory Rusland
Voorzitter