NPS: er is hoop op verandering en nieuw leven

INGEZONDEN-Pasen, de periode die ons leert dat de macht van de dood is overwonnen en dat wij net als Christus door God tot nieuw leven worden gewekt.

Deze boodschap is oneindig aangezien wij leven in een wereld, waarin blijkt dat de machten van de dood zich steeds meer meester maken van de mens.

Arrogantie, nijd, afwezigheid van respect en immoraliteit zijn enkele kenmerken voor het gedrag van de mens heden ten dage. Beheerst door deze doodzonden wordt het leven op aarde vernietigd.

Gelukkig brengt Pasen ons tot het besef dat door de liefde die gepaard is gegaan met het lijden en sterven van Jezus aan het kruis, er hoop is op verandering en nieuw leven.

De Nationale Partij Suriname twijfelt er niet aan dat deze religieuze periode ertoe zal bijdragen dat menigeen de ware betekenis ervan tot zich neemt en bereid zal zijn over te gaan tot vernieuwing en om een niet weg te denken rol te spelen in de groei van niet alleen zichzelf, maar ook bij de ontwikkeling van Suriname.

OOK INTERESSANT
Waterzuiveringsinstallatiesysteem Pikin Saron in gebruik genomen

De NPS roept elk individu op om te kijken naar de kwaliteit van het leven en de waarde die daaraan gehecht kan worden.

Laten wij in het licht van Pasen het goede nastreven, liefde geven en met een vernieuwende innerlijke kijk onze blikken richten op welvaart en welzijn voor elkeen.

De NPS wenst u allen gezegende Paasdagen toe.

Gregory Rusland
Voorzitter NPS