fbpx

NOVA buigt zich over accreditatie nu en in de toekomst

GFC NIEUWSREDACTIE- ‘Accreditatie Nu en in de Toekomst’, was het thema van een door het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie georganiseerd eendaags symposium.

Actoren hebben met elkaar van gedachten gewisseld over c.q. voorstellen gedaan voor mogelijke aanpassing van de Wet NOVA, de kaders en de werkbare processen voor accreditatie.

Het orgaan heeft in de afgelopen 12 jaar accreditaties uitgevoerd voor opleidingen in het hoger onderwijs, die gebaseerd zijn op vastgestelde accreditatiestandaarden en -processen en de Wet NOVA. Uit deze ervaring is gebleken dat voor de processen, de standaarden en de wet aanpassingen nodig zijn om beter aan te sluiten op recente ontwikkelingen van accreditaties van het hoger onderwijs.

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werd bij dit symposium vertegenwoordigd door onderdirecteur Daniella Rosario. Volgens de laatstgenoemde moet de kwaliteit van het onderwijs in Suriname niet alleen afgestemd zijn op Europa en de VS, maar ook de regio.

Ze meent dat Suriname als lid van de Caricom en tegen de achtergrond van het vrije verkeer in de regio zijn studenten zodanig moet voorbereiden zodat ze overal in de wereld terecht kunnen. “En dat ze niet moeten horen dat hun diploma niet voldoen aan de gestelde eisen”, aldus de onderwijsfunctionaris. Naast het feit dat NOVA de afgelopen jaren accreditaties heeft uitgevoerd voor het hogere onderwijs, is zij vanuit het ministerie ook gevraagd ook die van de MBO-instituten ter hand te nemen.

BEKIJK OOK
OM vernietigt binnen 3 maanden vier drugs landingsbanen

Tijdens het symposium zijn de accreditatiestandaarden van verschillende landen gepresenteerd. “Doorgaans is er al toegang tot de standaarden van de regio en van Europa. Wij moeten als land nagaan wat nodig is voor Suriname zodat men met een Surinaams diploma internationaal kan solliciteren”, stelt Wanda Pherai, inleider van de Wet NOVA. “Wat wij vandaag doen is kijken in welke mate onze kaders nog voldoen; of wij die moeten wijzigen en hoe onze processen zijn”, laat Dirk Wongsopawiro als voorzitter van de Accreditatieraad optekenen.

Uit ervaring is gebleken dat er aanpassingen in de wet nodig zijn om beter aan te sluiten op recente ontwikkelingen van accreditaties binnen het hoger onderwijs. Daarnaast werd er ook gesproken over de aanvraagprocessen voor accreditatie. Verschillende opleidingen en instituten die een accreditatie keurmerk hebben, mochten tijdens het symposium hierover meedenken.