fbpx

Nog geen vergelijk Ravaksur en regering over voorwaarden bij invoering btw

GFC NIEUWSREDACTIE- De Raad van Vakcentrales in Suriname en de regering hebben van gedachten gewisseld over de aanstaande invoering van de belasting toegevoegde waarde (btw).

Errol Snijders, voorzitter van AVVS De Moederbond én lid van het presidium van Ravaksur, zegt dat de vakbeweging voorwaarden heeft die op regeringsniveau besproken moesten worden.

Het ging volgens hem in het bijzonder om de ruimte die geboden moest worden aan de leiding van de Belastingdienst. “In financiële zin, om te komen tot afspraken”, aldus Snijders.

Hij spreekt van een spoedbespreking, aangezien de ingangsdatum van de btw 1 januari 2023 is. Snijders: “Maar als vakbeweging hebben we wat voorwaarden die we stellen en dat moest besproken worden op het niveau van de regering.”

Hij zegt dat er nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt. De regering heeft de Ravaksur gevraagd om verder met de Belastingdienst en deskundigen van gedachten te wisselen over de gedane voorstellen.

BEKIJK OOK
Santokhi lanceert Prani Yu Dyari-project

De vakbondsman zegt dat partijen met het voorstel van de Ravaksur een beetje uit elkaar liggen. “We hopen dus in de verdere gesprekken dit jaar nog te komen tot een vergelijk. Overigens, de president heeft ook geadviseerd dat we gaan zitten en proberen elkaar zo dicht mogelijk te naderen,” voegt Snijders eraan toe.

Voorzitter Snijders zegt dat partijen oor voor elkaar hebben, maar dat er nog geen sprake is van besluiten. “We hebben oor voor elkaar en op grond daarvan gaan we kijken wat de standpunten zijn en hoe ver we van elkaar liggen.”

Ten aanzien van rust in het arbeidsveld zegt Snijders dat dit ook afhankelijk is van wat er met de regering bereikt wordt. “Wanneer we dat resultaat hebben zullen we dat dan voorleggen aan de mensen.”