Nieuwe staatsgreep in Suriname niet onmogelijk als ontevredenheid blijft groeien

INGEZONDEN- Regeringsautoriteiten in Suriname moeten altijd rekening ermee blijven houden dat er personen zijn die erop uit zijn op illegale wijze en met geweld de macht in het land over te nemen.

Vooral wanneer er zoals momenteel sprake is van toenemende frustraties en ernstige armoede. Dat kan een voedingsbodem zijn voor veel meer agressie en verdergaande acties.

Het zou heel erg naïef zijn van de regering Santokhi- Brunswijk om laks met deze potentiële machtsovernamedreiging om te gaan.

Het is van groot belang dat de relevante inlichtingendienst 24 uur per dag zaken zeer nauwlettend in de gaten houdt.

Donderdag bleek al dat het kabinet andersoortige dreigingen heeft onderschat.

Toen kon een boze menigte die protesteerde zonder al te veel moeite een overheidsgebouw binnenstormen. Men had amper rekening hiermee gehouden.

Behalve het risico op een staatsgreep, moet er ook rekening worden gehouden met een escalatie van protesten en stakingen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Meisjes in Suriname die op jonge leeftijd al bezig zijn met mannenrelaties beter opvoeden

Met een volk dat steeds meer ontevreden raakt door onder meer de hoge prijzen in de winkels en de bizarre wisselkoersen voor Amerikaanse valuta, kan de vlam weleens snel in de pan slaan.

Enkele ministers uit het huidige regeerteam die een bizar slechte prestatie neerzetten, staan in ieder geval bij steeds meer ontevreden Surinamers op de nominatie om naar huis gestuurd te worden. Deze slechtsten uit de klas zouden net voor de vonk kunnen zorgen die tot verheviging of het opstarten van de protestacties leidt.

Je kunt al bedenken wat er gebeurt indien de politie, brandweer, verpleegkundigen en onderwijsgevenden zich bundelen en in langdurige staking gaan. Het sneeuwbaleffect dat dit teweeg zou kunnen brengen is onoverzienbaar en zou voor de val van de regering kunnen zorgen.

Het is daarom een taak van de regering om deze protestdreigingen niet te bagatelliseren maar terstond de-escalerende stappen te ondernemen. Een goed begin zou zijn om de frustraties bij velen erg serieus te nemen en de wisselkoersen en winkelprijzen met alle mogelijke middelen beheersbaar te maken.

De wisselkoersen voor buitenlands geld moeten hoe dan ook omlaag! Indien dat niet gebeurt, zijn de gevolgen niet te overzien!

R. Pinas

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

Overige berichten