fbpx

Nieuwe bevelhebber wil bureaucratisch systeem dat zorgt voor ontevredenheid, onbegrip en frustratie bij personeel aanpakken

GFC NIEUWSREDACTIE- De nieuwbakken bevelhebber van het Nationaal Leger (NL) in Suriname, Werner Kioe A Sen, wil het bureaucratische systeem dat zorgt voor ontevredenheid, onbegrip en zelfs voor frustratie bij het personeel, aanpakken.

Hij geeft aan dat dit systeem door mensen wordt gevormd. Mensen die er zelf voor zorgen dat bureaucratie frustrerend werkt op personeel. Hij onderstreept dat er concreet beleid hiervoor geformuleerd zal worden.

De leiding van het ministerie van Defensie is tijdens een persconferentie woensdag breedvoerig ingegaan op actuele vraagstukken betreffende het defensieapparaat.

Kioe A Sen heeft ook stilgestaan bij de vorderingen betreffende het beleidsplan 2021-2026 van het departement. “Dit plan welke nu in afronding is wordt de leidraad voor het Nationaal Leger. Investeren in de krijgsmacht en upgraden van het personeel is een cruciaal onderdeel van het beleidsplan”, aldus de legeraanvoerder.

BEKIJK OOK
Echtpaar bij thuiskomst overvallen door gewapende mannen

Kioe A Sen heeft onder woorden gebracht dat het upgraden van het legerpersoneel noodzakelijk is. “Dit omdat de defensievraagstukken en problemen heden ten dage complex worden. Hiervoor heb je competente personeelsleden en leiders nodig”.

De hoogste legerfunctionaris geeft verder aan dat er een aanvang zal worden gemaakt met vijf reguliere opleidingen. “We willen meer opleidingen starten, maar de capaciteit beperkt ons voor nu tot de vijf interne opleidingen waar we mee zullen aanvangen. Deze militaire opleidingen zijn vooral gefocust op het versterken van de officieren en onderofficieren.”