Nieuw beleid Openbare Werken voor grote projecten

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft nieuw beleid vastgesteld voor de uitvoer van grote projecten.

Minister Riad Nurmohamed is tijdens een persconferentie vandaag ingegaan op de nieuwe aanpak. Er zijn onderhoudsprojecten aanstaande. Het ministerie heeft voorbereid dat van Albina tot Nickerie alle goten opgeschoond, wegen geëgaliseerd en bezand en bermen gemaaid worden. Momenteel beschikt het ministerie niet over kolkenzuigers, maar ook verstopte putten hebben de aandacht.

Ten aanzien van de grote projecten zoals aanpak van de weg naar Nickerie en rioleringsprojecten, zegt de bewindsman dat deze in een ander format opgestart zullen worden. De leningen met de aannemers worden gereduceerd tot een bedrag dat realistisch is voor de staatsbegroting. Er zijn projecten teruggebracht tot wat topprioriteit is.

Alle woningbouwprojecten worden onder de loep genomen. Er is voor al deze projecten een nieuwe procedure. Er is reeds nieuw grond opgezocht, terwijl aan de EBS en de SWM gevraagd is of ze de garantie kunnen bieden voor water en stroom. Pas wanneer die garantie er is, zal gestart worden met uitvoeren van deze projecten.

Voor de bouw van de brug over de Corantijnrivier kan elk moment een voorstel gedaan worden voor het te selecteren bedrijf dat moet starten met de feasibility study. Dit gebeurt in samenwerking met het Guyanese ministerie van Openbare Werken.

Over het baggerproject zegt minister Nurmohamed dat er vorige week al gunningsadvies zou worden uitgebracht. Echter is aan de bedrijven nog een week ruimte gegeven voor additionele informatie. De bewindsman hoopt de overeenkomst snel te kunnen sluiten zodat het project kan starten.

Het ministerie heeft ook aandacht voor het fileprobleem over de Wijdenboschbrug. In dit kader noemde hij het IDB-project dat behelst de vernieuwing van wegen, bruggen en verkeerslichten in de directe omgeving en het baggeren van het Saramaccakanaal, een door de Wereldbank gefinancierde project. De managementkantoren van beide projecten komen op het terrein van het ministerie te staan.

Overige berichten