NH ondersteunt goede doelen EnGenDER-project

GFC NIEUWSREDACTIE- De United Nations Development Programme (UNDP) in Suriname voert in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken, Bureau Gender Aangelegenheden en andere organisaties zoals UN Women en CDEMA met financiering van Global Affairs Canada en Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom het EnGenDER (Enabling Gender-Responsive Disaster Recovery) project uit.

Dit project dat in 9 Caribische landen (Antigua and Barbuda, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Lucia, St. Vincent and the Grenadines en Suriname) wordt uitgevoerd, is ter ondersteuning van verbeterde klimaatbestendigheid voor vrouwen en meisjes en het versterken van de meest kwetsbare groepen vooral in relatie tot klimaatsverandering.

Op 31 mei heeft de missie, bestaande uit de British High Commissioner van Guyana tevens niet residerend Ambassadeur van Suriname en leden van de UNDP, onder leiding van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) veldbezoeken afgelegd te Brokopondo.

Dit initiatief ligt geheel in lijn met het beleid van het ministerie om te voorzien in de drinkwaterbehoefte van de totale Surinaamse gemeenschap, vandaar het besluit om dit project te ondersteunen.

OOK INTERESSANT
Jagernath Lachmon voorzag misère in Suriname, was fel tegen overhaaste onafhankelijkheid

Kwetsbare groepen zoals vrouwen, kinderen en oude van dagen weerbaar maken tegen de gevolgen van klimaatsverandering valt tevens geheel onder het sociaal beleid van deze regering.

Daarbij zijn het commissariaat van Brokopondo en Centrum, de dorpen Balingsula en Asigron aangedaan. Het doel van deze missie was om de dc in kennis te stellen omtrent dit project en tevens toestemming te vragen om het gebied te verkennen en vervolgens het continueren van de uitvoering van het project.

De groep is ontvangen door adjunct secretaris Edwin Pansa en zijn team. Volgens de secretaris verkeren de getroffenen langer dan 60 dagen in een erbarmelijke situatie en heeft hij op grond hiervan ingestemd dat het projectteam het gebied mag aandoen voor de verkenning en tevens de uitvoering van het project mag voortzetten.

Tijdens dit veldbezoek zijn de mogelijkheden voor het opslaan van water voor de gemeenschappen die getroffen zijn door watersnood bekeken.

Zowel NH als de districtssecretaris hebben hun medewerking verleend door het projectteam te voorzien van data van de getroffen gebieden, zodat er doelgericht kan worden gewerkt.

OOK INTERESSANT
Twee mannen hebben de toekomst van Suriname geruïneerd: Arron en Bouterse

Scholen van het gebied zullen voorzien worden van durotanks, waarbij veilig en schoon drinkwater zal worden aangeleverd door de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM).