fbpx

Nederlandse premier over slavernij: “Misdadig systeem dat doorwerkt tot in het heden”

GFC NIEUWSREDACTIE- De Nederlandse premier Mark Rutte heeft namens de Nederlandse regering excuses aangeboden aan de Surinaamse en Caraïbische gemeenschap voor het slavernijverleden.

De premier noemde de slavernij waaraan Nederland actief meewerkte “een misdadig systeem dat onnoemelijk veel mensen onnoemelijk veel leed heeft bezorgd en doorwerkt tot in het heden.”

“Ook al horen we de ongeschreven stemmen uit het verleden niet, het verhaal dat uit alle documenten naar boven komt is niet alleen mooi. Het is vaak lelijk en ronduit beschamend”, zei Rutte. Hij noemde de slavernij waaraan Nederland actief meewerkte “een misdadig systeem dat onnoemelijk veel mensen onnoemelijk veel leed heeft bezorgd en doorwerkt tot in het heden.”

Tussen 600.000 en ruim 1 miljoen mensen werden sinds de zeventiende eeuw door Nederlanders vanuit Afrika naar Amerika verscheept en verhandeld in erbarmelijke omstandigheden. “De getallen zijn onvoorstelbaar, het menselijk leed dat erachter schuilgaat nog onmenselijker”, zei Rutte. “Ze werden weggerukt uit hun families, ontmenselijkt, als vee behandeld.”

“Niemand die nu leeft heeft persoonlijk schuld aan de slavernij”, zei Rutte. “Maar het klopt ook dat de Nederlandse staat verantwoordelijkheid draagt voor het grote leed dat totslaafgemaakten en hun nazaten is aangedaan”. Rutte zei dat hij het adviesrapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden “omarmt”, waarin de Staat geadviseerd wordt excuses aan te bieden.

BEKIJK OOK
Presidentieel team heeft constructief onderhoud met Centrale Bank

Dat deed Rutte dan ook, in de verschillende talen die in Suriname en de Caraïbische gebieden worden gesproken. “Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn in de naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Daarvoor bied ik, namens de Nederlandse regering, excuses aan.”

De excuses betreffen het verleden, maar in de toekomst moeten gesprekken volgen, gaf de premier aan. “We zetten een komma, geen punt”, klonk het duidelijk. “Het helingsproces moet nu beginnen en het programma hiervoor schrijven we samen.”

“Ik erken dat de aanloop naar deze dag beter had gekund, maar laat dat geen reden zijn om dan maar niets te doen”, verwees Rutte in zijn toespraak naar de commotie die ontstond over de datum. Hij riep ook op om het gesprek over het slavernijverleden te voeren. “En dat begint met erkenning.”

Zeven leden van de regering zijn momenteel naar de plaatsen gereisd waar de feiten zich destijds hebben afgespeeld: Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçoa, Sint-Eustasius, Saba en Sint-Maarten.

Op 1 juli zal koning Willem-Alexander aanwezig zijn bij de 150e verjaardag van de afschaffing van de slavernij.