fbpx

Nederlandse Dienst Terugkeer en Vertrek op verkennende operationele missie in Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- Een delegatie van de Nederlandse ‘Dienst Terugkeer en Vertrek’ was deze week op een verkennende operationele missie in Suriname.

De delegatie, vergezeld door de Nederlandse ambassadeur Henk Van der Zwan, werd ontvangen door de directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken, ambassadeur Luziano Truideman op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Het onderwerp van het bezoek van de Nederlandse delegatie betrof de terugname van illegaal verblijvende Surinamers en Nederlanders in elkaars landen, die vanwege uiteenlopende redenen geen aanspraak kunnen maken op het verkrijgen van een legale verblijfsstatus.

Ambassadeur Truideman gaf aan dat elk land, zo ook Suriname, de verplichting heeft haar staatsburgers terug te nemen.

Echter zal de terugname in overleg dienen te geschieden conform afspraken gemaakt in de MoU van 2008, inzake de terugname van wederzijdse onderdanen.

De terugkerende Surinamers moeten op een menswaardige wijze terugkeren met zicht op een waardige re-integratie in de Surinaamse samenleving.

BEKIJK OOK
Kunstenares en schrijfster Kit-Ling Tjon Pian Gi presenteert haar Alakondre roman tevens kunstboek 'Het Alakondre Drakenmeisje'

Ewald Riks, plaatsvervangend Algemeen Directeur, tevens Directeur Internationale Aangelegenheden Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland, benadrukte dat Nederland bereid is ondersteuning te bieden in het na traject c.q. nazorg van de terugkerende Surinamers.

Voorts werd benadrukt dat het vrijwillig terugkeren van illegaal verblijvende vreemdelingen, Nederland meer ruimte biedt voor ondersteuning.

Naast het onderwerp terugname illegaal verblijvenden is ook gesproken over capaciteitsversterking in de vorm van het verzorgen van trainingen in onder andere het herkennen van valse reisdocumenten.

Op verzoek van de Surinaamse autoriteiten zal deze training verzorgd worden aan de relevante Overheidsdiensten in Suriname.

De Surinaamse delegatie van het ministerie van BIBIS bestond verder uit mevrouw Dina Pinas-Westfa, onderdirecteur Consulaire Zaken en Personenverkeer en mevrouw Rachelle Groenveld, hoofd afdeling Migratie.

De vertegenwoordiging van de Dienst Terugkeer en Vertrek bestond naast de heer Ewald Riks uit de heer Jan Willem König.