NDP wil dat regering parlement moet informeren over uitzettingsprocedure Asawini

GFC NIEUWSREDACTIE- Fractieleden van de Nationale Democratische Partij (NDP) in het Surinaamse parlement hebben een interpellatievoorstel aangeboden aan voorzitter Marinus Bee.

De fractie wil dat de regering uitlegt over wat de procedures zijn om niet-ingezetenen het land uit te zetten. Dit interpellatievoorstel wordt gedaan, nadat Regita ‘Asawini’ Edenburg het land is uitgezet. Eerst via Frans-Guyana en uiteindelijk via de Johan Pengel luchthaven.

Hieronder het interpellatievoorstel:

Overwegende dat,

– Geldende wetten vermoedelijk naar willekeur worden toegepast op activisten, politiek andersdenkenden, kritische burgers en ambtenaren.

OOK INTERESSANT
Urgente multinationale veiligheidsmissie naar Haïti

– Overheidshandelen grove vormen aannemen die leiden tot het overtreden van vigerende wetgeving in casu het uitzetten van een activiste via ons buurland.

– Met dit overheidshandelen er verontwaardiging heerst bij tenminste twee EU-landen.

– Transparantie ontbreekt over deze kwestie.

– Het regeringsbeleid ervoor zorg draagt dat kritische burgers stelselmatig het zwijgen wordt opgelegd en actuele veiligheidsvraagstukken zich alsmaar ophopen.

– De rechtsstaat diep aangetast is geworden door onder andere het bovengenoemde en de samenleving in enorme angst en onrust is gedompeld.

OOK INTERESSANT
IsDB-president historisch bezoek aan Latijns-Amerika om banden met Guyana en Suriname te versterken

Besluit;

De regering op zo kort mogelijk termijn uit te nodigen om De Nationale Assemblée zo omstandig en transparant mogelijk te informeren over;

-De procedures die zijn gevolgd om niet-ingezetenen in casu het land uit te zetten.
– Het buitenlands- en migratiebeleid met betrekking tot vreemdelingen en Surinaamse diaspora.
– De bescherming van de rechtsstaat en burgers alsmede de handhaving en naleving van nationale wetgeving en verdragen.
– De bescherming van het recht op vrije meningsuiting.