fbpx

NDP verontwaardigd over plotselinge gewijzigde houding Suriname in proces slavernijverleden

INGEZONDEN De NDP volgt al geruime tijd de ontwikkelingen en de discussies, rondom het proces van schulderkenning, excuses, reparatie en herstelbetaling in het kader van het slavernijverleden.

Instituten, organisaties, nationaal en internationaal, hebben zich bijzonder ingezet, wat uiteraard onze waardering heeft. In de periode 2010 tot 2020 is tijdens de regering Bouterse 1 en ook Bouterse zowel de aanzet gegeven als ondersteuning geboden.

De aanstelling en benoeming van de Presidentiële Nationale Reparatie Commissie in 2013, spreekt voor zich. Ook heeft de vorige regering zich sterk gemaakt om binnen de CARICOM top een bijzondere bijdrage te leveren aan de gestelde doelen.

In 2011 heeft de Verenigde Naties door middel van een resolutie de Trans-Atlantische slavernij en slavenhandel gekenmerkt als een criminele daad en als misdaad tegen de menselijkheid.

De NDP is verontwaardigd dat Suriname plotseling een gewijzigde houding etaleert en een eenzijdig proces wordt ingezet, maar ook getrokken door Nederland.

Deze verwerpelijke positie die nu door Suriname wordt ingenomen, vindt plaats zonder mede inspraak van diverse belanghebbende en nazaten van tot slaaf gemaakten, nationaal en internationaal.

Het gaat om gruweldaden die zich in de koloniën hebben plaatsgevonden door de slavenmeesters tegenover de slaven. Suriname is hierin niet alleen, dit onderwerp is internationaal zeer actueel.

De brandende vragen zijn daarom: Waarom wordt er niet gezamenlijk met de Caricom opgetrokken? Waarom gaat de regering van Suriname akkoord met een voor Suriname nietszeggende datum van 19 december 2022?

BEKIJK OOK
Coeroeni heeft eigen basisschool

De NDP benadrukt dat processen van schulderkenning, excuses en reparaties bereikt worden door uitputtend dialoog tussen Suriname en Nederland. De keus van Nederland om de inzichten van de nazaten van de slachtoffers te negeren is afkeurenswaardig.

De NDP spreekt derhalve haar afkeuring uit over dit eenzijdig besluitvormingsproces en merkt dat Nederland weer comfortabel de rol van het moederland inneemt, terwijl de regering Santokhi – Brunswijk zich gewillig laat leiden

De NDP roept de regering van Suriname op om tot inkeer te komen nadat ze zich in deze positie heeft gemanoeuvreerd heeft en scherpe voorwaarden te stellen die acceptabel zijn voor de nazaten. Het doel moet blijven: Door goed gereguleerde processen komen tot vaststelling van de gemeenschappelijke behoefte aan herstel en betaling.

Tenslotte roept de NDP het volk en daarmede de nazaten van de tot slaaf gemaakten op, om eenheid te blijven demonstreren en het voormalig moederland niet de kans te geven om ons op deze goedkope wijze opnieuw te verdelen.

De NDP heeft inmiddels bedankt voor de uitnodiging om op maandag 19 december in Torarica en zal niet aanwezig zijn.

Strey de fu strey, un no sa frede!

Nationale Democratische Partij