fbpx

NDP: uitspraken Guyanese vicepresident niet accepteren en fel, maar vreedzaam protest aantekenen

INGEZONDEN Wanneer de vicepresident van ons buurland, een vriendschappelijke natie, zich publiekelijk denigrerend uitlaat over de regering van ons land, dan is het belangrijk stil te staan bij het begrip nationalisme.

Vicepresident Bharat Jagdeo heeft op een publieke bijeenkomst in zijn land, de Surinaamse regering beschuldigd van corruptie en koppelt deze corruptie aan het niet geven van ‘de beloofde’ visvergunningen aan Guyanese vissers.

Het onderwerp van de visvergunningen is door de fractie van de NDP uitvoerig en herhaaldelijk aan de kaak gesteld in DNA en op de vraag welke toezeggingen er precies zijn gegeven aan de Guyanezen, is door de regering stelselmatig geen antwoord op gegeven. Terwijl de Guyanezen persisteren heeft onze minister van LVV daarentegen in de pers deze belofte aan de Guyanezen steeds ontkend.

Het is onbetamelijk dat een buitenlandse hoge functionaris zich over onze regering beschuldigend uitlaat, ongeacht of deze beschuldigingen nou terecht of onterecht zijn.

Wij zijn allen Surinamers en hoeveel we ook van mening met elkaar verschillen, dienen we af te keuren wanneer een buitenlander ontoelaatbare commentaar levert over onze bestuursprocessen en bestuurlijk handelen van onze regering.

Dat Guyanezen pal achter de uitspraken van hun vice president staan, moet worden begrepen als een daad van nationalisme. Dat Guyana de Surinaamse ondernemers op zijn grondgebied anders gaat bejegenen alleen omdat zij Surinamers zijn, getuigt ook van het nationalisme dat in het buurland massaal gedragen wordt.

Welnu, de NDP is van mening dat wij als Surinamers de uitspraken van de Guyanese vicepresident niet moeten accepteren en fel, maar vreedzaam hiertegen protest moeten aantekenen.

Aan goede nabuurschap moeten we blijven werken en koesteren. Het Handvest van de Verenigde Naties gebied tot terughoudendheid van inmenging in de nationale processen van andere landen, hetgeen bekend staat als het non-interventie beginsel. Een beschaafde natie doet geen inbreuk op dit beginsel.

BEKIJK OOK
SLM tekent contract voor lease B737-800

Tegen deze achtergrond zijn de uitspraken van vicepresident Bharrat Jagdeo dan ook in strijd met het Handvest van de VN en dient formeel uitdrukkelijk protest aangetekend te worden namens het volk en de natie Suriname. Het nationalisme overstijgt in deze de politieke benaderingen die wij als Surinamers onderling hebben.

Nationalisme wordt door de NDP hoog in het vaandel gedragen en kan van de partij verwacht worden dat zij de uitspraken van vicepresident Jagdeo ten zeerste afkeurt.

De NDP kijkt uit naar een uitdrukkelijk nationalistisch standpunt van elke Surinamer, ten aanzien van de beschuldigingen aan het adres van de Surinaamse Regering. Voorts verwacht de NDP van de regering een ferme nationalistische reactie op de uitspraken van vicepresident Jagdeo.

Suriname als soevereine Staat is gelijkwaardig aan Guyana en hoewel deze uitspraken met soortgelijke aantijgingen kunnen worden beantwoord, is het van belang dat wij ons als beschaafde natie blijven opstellen en de soevereiniteit van ons geliefd Suriname niet als mikpunt van publieke stemmingmakerij door een Guyanese politicus laten dienen.

Er wordt door de NDP krachtig geprotesteerd tegen de beschuldigingen en uitspraken zoals gedaan door Vice President Bharat Jagdeo van Guyana. Wij eisen van de regering, zo spoedig mogelijk, een ferme nationalistische reactie op de uitspraken van de viceprresident Jagdeo.

De fractie van De Nationale Democratische Partij
Drs. Rabindre T. Parmessar, fractieleider