NDP: gebeurtenissen deze week hebben diepere betekenis

INGEZONDENVandaag is het Pasen, het belangrijkste christelijke feest en de afsluiting van de week van christelijke hoogtij momenten vanaf Palmzondag.

Zo, kondigde Jezus aan dat hij door één van zijn apostelen zou worden bedrogen. Verder de ontkenning door de apostel Petrus, het verraad door Judas Iscariot op woensdag en het laatste avondmaal op donderdag.

Op vrijdag, later bekend als Goede vrijdag, werd Jezus aan het kruis genageld en riep om drie uur nog voordat Hij stierf: Eloï, Eloï, lama sabachtani? (Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Mattheus 27:46).

Op zaterdag lag Jezus in zijn graf. Het was het stil… de kerkklokken worden niet geluid. En op zondag was Jezus verrezen uit het graf en had Hij de dood overwonnen.

De gebeurtenissen van deze week hebben een diepe betekenis, die ook in 2022 herkenbaar zijn. De diverse dagelijkse beproevingen, de uitingen van armoede, de steeds terugkerende wanhoop, de manier waarop men omgaat met problemen en hoe men kracht put om verder te gaan. Het geloof is een lichtpunt in donkere dagen.

Zijn opstanding betekent tevens de overwinning op de dood en het getuigt van Zijn liefde voor de mensheid welke Hij met zijn bloed heeft betaald.

Laten wij Surinamers deze liefde uitputtend inzetten om onze naasten te helpen in deze moeilijke tijden en ook om in tijden van voorspoed met elkaar te zegevieren, zodat het sociaal-maatschappelijke in balans blijft.

OOK INTERESSANT
Suriname wint van Dominica

Laten wij de levensloop van Jezus Christus vandaag en alle andere dagen als leidraad nemen om weerstand te bieden tegen de verruwde criminaliteit, de stijgende prijzen, de torenhoge inflatie, de schrijnende armoede door af te rekenen met egoïsme, racisme en nepotisme.

De Nationale Democratische Partij wenst u en uw gezin veel liefde, vrede, bezinning en hoop toe.

Zalig Pasen!