fbpx

NDP: ‘Er is licht in de tunnel’ blijkt fata morgana te zijn, ook voor 2023

INGEZONDEN– Wij staan buiten op de stoep van 2023 en willen 2022 zo snel mogelijk achter ons laten en het nieuwe jaar verwelkomen.

Velen hebben een gevoel van onbehagen. Het jaar 2022 gaat te boek als een jaar van verarming en verloedering.

De voorspelling van de Wereldbank dat in 2022 de armoede in Suriname aanzienlijk zou toenemen, is realiteit geworden met het team onder de slechte leiding van president Santokhi en vicepresident Brunswijk. De achteruitgang en verpaupering van land en volk is voelbaar en zichtbaar.

Er is in 2022 geen verbetering gekomen in het investeringsklimaat en er is geen zicht op betere economische groei in komende jaren. De gemiddelde jaarinflatie voor 2022 wordt op 50% geschat!

Wij merken de onafwendbare sluiting van vele kleine en middelgrote ondernemingen, de afname van economische bedrijvigheid, de toename van werkloosheid, de toename van criminaliteit, de afname van het veiligheidsgevoel, het uitblijven van noemenswaardige foreign direct investments en overige kapitaalinvesteringen.

Onze president gaf in de nieuwjaarsboodschap, die hij uitsprak op 31 december 2021 aan: “Lobi brada nanga sisa, 2022 zal een jaar worden van verlichting, vertrouwen, hoop, verbroedering, liefde en kracht”.

U mag nu zelf oordelen of het bij een wens, een droom of één van de loze beloften is gebleven! Volgens de Wereldbank hoort Suriname op dit moment bij de top 10 landen met de hoogste voedselinflatie. De huidige regering heeft gefaald garanties te bieden dat het volk toegang heeft tot goede en gezonde voeding.

De gezondheidszorg is na de Covid-ravage verder verslechterd, zodanig dat primaire zorg niet gegarandeerd is en gezinnen in onzekerheid leven. Strategische groepen uit de verpleging en het onderwijs zoeken massaal hun heil in het buitenland, terwijl wij die achterblijven lijden onder de algehele malaise.

Suriname gaat van één opschudding naar de andere. Schandalen, leugens, blunders, corruptieve handelingen zijn de orde van elke dag.

Het Sabaku-project schandaal, waar prominenten van de ABOP en de VHP zich schaamteloos hebben verrijkt, het Surpost-schandaal, het LVV schandaal, het SLM schandaal enzovoorts, zullen wij in 2023 absoluut niet vergeten.

Het buitenlandse beleid heeft niks opgeleverd door ontelbare internationale blunders zoals het eigendunkelijk besluit van een willekeurige minister van Buitenlandse Zaken om een ambassade te openen in Jeruzalem en het door Guyana indienen van een klacht over visvergunningen tegen Suriname bij de Caricom.

BEKIJK OOK
ECD sluit winkel in ressort Latour

In 2022 is de democratie verslechterd door het systematisch voeden van desinformatie, het stimuleren van een angstcultuur om het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting te hinderen en het recht op protesteren te dwarsbomen.

Zo ook het inperken van de persvrijheid, de schending van mensenrechten, het afglijden van de rechtstaat, de afname van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht door politieke inmenging bij het opsporings- en vervolgingsinstituut.

Als er kritisch geluisterd wordt naar grote delen van de samenleving, mag aan het eind van het jaar geconcludeerd worden dat 2022 slechter was dan 2021. Zeer merkwaardig want in 2021 was de wereld nog in de ban van de pandemie, die een diep spoor van leed heeft achtergelaten.

Eerlijkheidshalve moet nu al gezegd worden dat het in 2023 verder zal verslechteren met een regering waar een president en een vicepresident en hun cosmetische regeerpartners aparte regeringen vormen omdat ze elkaar niet vertrouwen en ver uit elkaar lopen qua toekomstinzichten.

De commercialisering van brandstof, elektriciteit, water en telecommunicatie diensten zou tenslotte komen omdat de subsidies uiteindelijk afgebouwd moeten worden, maar gecombineerd met gigantische prijsinflatie, ongecontroleerde koersstijgingen, pijnlijke IMF maatregelen is het onmogelijk voor de doorsnee burger om een menswaardig en toekomstgericht bestaan te hebben.

Het ontbreken van het sociaal gevoel bij de regeringsleiding kenmerkt zich door een algemeen slecht sociaal beleid waar kansarmen, mensen met een beperking, senioren, sociaal behoeftigen en anderen het zwaar hebben.

Ondertussen gaat de leiding van het land door met uitbundig feesten en peperdure reizen. Met de aangekondigde belastingmaatregelen, de rommelige introductie van BTW en inhoudingen op overheidssalarissen, blijkt wederom dat we te maken hebben met een asociale, decadente, bedreigende, intimiderende, sanctionerende en gevoelloze regering.

De gevleugelde uitspraak van de president: “Er is licht in de tunnel” blijkt een Fata Morgana te zijn, ook voor 2023.

De Nationale Democratische Partij leeft ook in 2023 met u mee en zal zich blijven inzetten voor Suriname en zich blijven verzetten tegen onrecht, armoede en wanbeleid. Wij wensen u een zalig uiteinde en een gezond, werkzaam en productief 2023 toe!

Gado na wi Fesiman!

Nationale Democratische Partij